Välkommen till Hedlundakyrkan

En kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus
– förvandlar mig, dig och världen

Hedlundakyrkan är en del av Equmeniakyrkan. Vår vision är: ”Gemenskap inspirerad av Jesus Kristus”. Genom att vara med och skapa tillfällen till gudstjänst, eftertanke och gemenskap, är vi även med och formar ett bättre samhälle.

Närmast kommande samlingar

Du hittar hela kalendern här.

Språkcafé

Välkomna för att träna svenska och få hjälp med samhällsinformation m.m. Fika Barnrum Syhörna Sångstund Kontakt: Margareta Sandman Tel. 073 802 66 69

Bibelsamtal

Vi läser bibeltexter inför den kommande söndagen. Samtal om vad texterna betyder idag. Fika  

Equmeniakyrkan nationellt