Välkommen till Hedlundakyrkan

En kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus
– förvandlar mig, dig och världen

Hedlundakyrkan är en del av Equmeniakyrkan. Vår vision är: ”Gemenskap inspirerad av Jesus Kristus”. Genom att vara med och skapa tillfällen till gudstjänst, eftertanke och gemenskap, är vi även med och formar ett bättre samhälle.

Närmast kommande samlingar

Du hittar hela kalendern här.

Equmeniakyrkan nationellt