Välkommen till Hedlundakyrkan

En kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus
– förvandlar mig, dig och världen

Hedlundakyrkan är en del av Equmeniakyrkan. Vår vision är: ”Gemenskap inspirerad av Jesus Kristus”. Genom att vara med och skapa tillfällen till gudstjänst, eftertanke och gemenskap, är vi även med och formar ett bättre samhälle.

Närmast kommande samlingar

Du hittar hela kalendern här.

Hedlundakyrkans kör

En blandad kör som medverkar i gudstjänster ungefär en gång i månaden. Övningarna äger rum på måndagar 19.00-20.30 med efterföljande fika. Körens ledare är Margareta Sandberg. Är du intresserad av att vara med, kontakta körledaren 070 23 68 014 eller körens ordförande Siv Eriksson 070 22 56 198.

Bibelsamtal

Vi läser bibeltexter inför kommande söndag i kyrkoåret. Samtalar om vad texterna betyder för oss idag.  Allt ryms i våra samtal. Fika

Hedlunda Gospel Choir

Vi sjunger olika gospelsånger, de flesta på engelska. Välkomna med i vår gemenskap! Vi övar onsdagar kl. 18.30 – 20.00 Kören leds av Margareta Sandberg Kontakt: 070 – 236 80 14 musik@hedlundakyrkan.se

Equmeniakyrkan nationellt