Att leva tillsammans

Equmeniakyrkan i Umeå består av två församlingar. Betelkyrkan på Mariedal och Hedlundakyrkan väst på stan. Gudstjänsten den 22 okt i Hedlundakyrkan var gemensam och hade temat ”Att leva tillsammans”.En inspirerande och djupt berörande predikan över temat hölls av Joel Persson Betelkyrkan. Tre sånger framfördes av Hedlunda Gospel choir under ledning av Margareta Sandberg. Johanna Sinclair Hedlundakyrkans församlingsföreståndare delade avslutningsvis välsignelsen till mötesdeltagarna.