Betraktelse 8 oktober 2023

Tacksägelsedagen

Lovsång

Episteltexten Kol 3:16-17

”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.”

Att vägleda varandra med psalmer, hymner och andlig sång, det är just det vi får göra idag. Att allt som vi gör i ord och handling ska ske i Jesu namn, det får vi öva på och uppmuntra vandra i.

Idag är det tacksägelsedagen, men det är ju inte alltid som vi känner tacksamhet eller lovsång i våra hjärtan. Ibland kan det kännas som att vi inte har något att tacka för. När mörkret obarmhärtigt griper tag i oss. När allt vi ser är en dimma utan slut och vi bara orkar klaga.  När hoppet inte finns där. Vad ska jag då tacka för?

När vi känner så här kan vi tänka att vi inte behöver vara tacksamma, inte just nu. Jag vill tro att Gud bär tacksamheten åt mig. Tacksamhet för att jag, hans människa, vågar se mörkret.

Tacksamheten för att jag vågar klaga lite grann i alla fall. Guds tacksamhet för att få vara min Gud. Hans tacksamhet för att få vara nära mig även när jag inte ser att han är nära. Guds tacksamhet för mig, att jag finns, kanske får vara den enda tacksamheten som finns just nu. Även om jag inte kan känna den, men det kanske är nog.

I Bibeln finns både klagan och lovsång. Psaltaren har många lovsånger men också mycket av klagan och det finns en hel bok som heter Klagovisorna.  

Gud tål att höra på vår klagan och vår sorg och han vill att vi ska vara uppriktiga och äkta.
Jag tänker att det kan finns skäl till klagan, men att det samtidigt alltid finns det som vi kan tacka för. Vi är sanna om vi kan uttrycka både och.

I Klagovisorna 3:22-23 står det ”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet.”

Vi kan öka vår tacksamhet genom att välja att tänka på Guds nåd, Guds barmhärtighet och Guds trofasthet som inte är beroende av mina känslor eller omständigheter.
Det är ett löfte att nåden är ny varje morgon.

På samma sätt kan vi välja att göra gott mot varandra och det kan vi vara tacksamma för, att vi har varandra. Jag är säker på att det finns fler saker att vara tacksam för. Så låt oss be och tacka för allt som vi får från vår Gud och av varandra.

Johanna Sinclair