Betraktelse scoutgudstjänst 19 nov 2023

På vårt scoutläger för regionen i somras var temat träd, lägret hette Trädet 2023.

Varje dag hade ett träd som tema. Jag hade morgon och kvällsandakt dagen det var Gran som tema och på avslutningsgudstjänsten hade jag en betraktelse som Alen. Detta kommer jag att delge er nu idag också. För scouterna blir det lite repetition, så vi får se hur mycket de kommer ihåg eller om de reagerar om jag säger något annorlunda.

Granen:

 • viktigaste trädslaget i Sverige, ekonomiskt och volymmässigt
 • ett sekundärträdslag som föryngrar sig och överlever bra i skugga
 • tar över efter pionjärträd som tall och björk.
 • rak och högstammig
 • Grankronan – söder – mer vid och konisk, norr – smalare
 • föryngra sig med rotslående grenar
 • byggnads- och konstruktionsvirke
 • relativt mjukt, men har god hållfasthet
 • slanka fibern gör granen mycket attraktiv som råvara till papper
 • Tätvuxen, jämn och kvistren gran används som resonansbottnar i bl.a. piano och fiol.
 • Livsviktig värd för andra arter, flera svampar som samarbetar med granen. De förser granen med vatten och näringsämnen, i utbyte får de föda i form av energirika kolhydrater.
 • pålitlig, det vill säga vanlig och långlivad och att många andra arter därför kunnat anpassa sig till den.

De här egenskaperna kan vi jämföra med mänskliga egenskaper också. Att vara en livsviktig värd för sina medmänniskor och samarbeta med andra är väl just det vi ska vara. När vi är tillsammans och arbetar tillsammans så kan vi både ge näring och få näring av varandra. Granen är viktig för andra varelser för att den är pålitlig och vanlig, långlivad. Att vara pålitlig är en bra egenskap, som ger förtroende. Även att vara vanlig och långlivad. På det sättet kan man få många vänner.

Vanlig – trygghet

Långlivad – följa rutiner – ger trygghet, för att kunna utforska nytt.

Pålitlig – finns alltid vid din sida – Jesus

Vi kan alla försöka att vara som en gran, samarbeta ge energi till varandra och vara beskyddande.

När vi ska söka vila för natten under en vandring i skogen då är det bra sova att under en gran.

 • Här är torrt och skönt.
 • Ni tar av några grenar som ni gör en skön madrass av
 • Göra upp eld – tar torra kvistar, blir en skön värmande brasa
 • Gör te av olika blad, barr och bär– varmt och gott att dricka, äter matsäck
 • Lägger er och sover gott, känner trygghet från granen

På samma sätt kan Gud/Jesus ge trygghet och tröst på livets vandring.

Al:

 • finns vid våtmark, kärr, kring myrar och vid stränder
 • Även där vattenståndet sjunkit och strandlinjen blivit torrlagd står alarna kvar länge
 • Alar tål även att växa ute i vattnet, då stammen ofta stöder sig på ett högt pålverk av starka rötter, som inte lider av att periodiskt stå torra.
 • lever i symbios med bakterier som omvandlar kväve från luften till en form som alen kan använda.
 • Sedan 1950-talet – elgitarrer byggts i ale, Fender – mest känd. Elgitarrer i ale anses

ger en tight men också balanserad ton.

 • används även till båtbyggeri, nästan uteslutande i mindre båtar – lätthet, fördel
 • Färskt alträ har en stark rödbrun färg. Färgämnet har använts till att färga garn svart, grått eller brunt.
 • Blad och bark innehåller garvämnen och har använts som sårläkande omslag samt till garvning av skinn. Av alens knoppar har man framställt bläck.

Alla olika träd har olika egenskaper och kan används till olika saker. Alla dess träd behövs i vår natur. På samma sätt som träden har olika egenskaper har ju vi också olika egenskaper, vi behövs också alla med våra gåvor och förmågor. I en scoutpatrull och i en församling eller i skolan och på jobbet behövs människor med olika egenskaper för att det ska bli en bra helhet.

Aposteln Paulus skriver om detta i sitt brev till sina vänner i Korinth.

Första Korinthierbrevet 12:4–11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Av Gud/Anden får vi alltså olika gåvor som vi kan använda på olika sätt. Vi är alla olika och vi behövs alla lika mycket, mångfalden är viktig.

Genom Anden får vi också hjälp med att prova olika förmågor. Ibland är det kanske så att du inte vet att du kan en viss sak. Ibland, som när vi var på läger, kan vi få prova något nytt och då upptäcka en ny gåva och lära sig nya saker.

Att få vara på läger och vara tillsammans och lära av varandra gör att vi växer och utvecklas. De upplevelserna bär vi med oss länge, det kan inspirera till att våga göra något nytt. Men det viktigaste är att göra det som känns rätt och då kanske det innebär att bara fortsätta med de aktiviteter du redan har, och utveckla dina förmågor mer.

Det viktigaste som jag vill skicka med er är att du är viktig precis så som du är och du har en särskild plats i Guds stora skapelse. Du kan alltid lita på att Gud finns vid din sida, vad som än händer.