Generationskören till förmån för Stadsmissionen

Generationskören under ledning av Ange Turell och med Håkan Burström vid pianot har genomfört en konsert i Hedlundakyrkan till stöd för Stadsmissionen i Umeå. Den stora kören på knappt hundra skönsjungande medlemmar gladde en fullsatt kyrka med 9 låtar. Nämnas kan ”Make Your Own Kind Of Music, We Are The Champions, Love Is All Around, No Montain High Enough”. Generationskören hälsades välkommen av Hedlundakyrkans diakon och församlingsföreståndare Johanna Sinclair. Stadsmissionens kommunikatör Frida Lindeberg presenterade den omfattande verksamhet som där bedrivs. Umeå stadsmission som är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening har till ändamål att utifrån en kristen värdegrund verka för att ge utsatta människor möjlighet att förbättra hela sin livssituation. Genom ett diakonalt arbete som bygger på professionalism, tillgänglighet och samverkan ska Stadsmissionen stödja den enskilda människan att bygga upp en tro på sig själv, få tillit till sin egen förmåga och att bli delaktiga i samhället.Ett fantastiskt ändamål för en härlig konsert.