Gudstjänst med Glad Gospelsång i Hedlundakyrkan

Vid den välbesökta gudstjänsten den 7/4 sjöng Hedlunda Gospel Choir under ledning av Margareta Sandberg och med Jessica Marklund vid pianot. Johanna Sinclair predikade. Temat för gudstjänsten var ”Kristus-Herre över allt” . Kärlekens förvandlande kraft i en trasig värld och nådens möjlighet till försoning och nytt liv för varje människa präglade predikan. Gudstjänsten innehöll även nattvardsfirande. Kören sjöng tre sånger, ”All The Way, Blessed Be The Name Of The Lord” och gudstjänsten avslutades med ”Vår Far I Himlen”.