Predikan – första Advent

Tema: ”Ett nådens år”. Text ur Matt 21-1-9.

Vi har upplevt en märklig höst. Jag tänker inte främst på pandemin. Jag tänker på alla lögner vi fått höra. Vi har lärt oss att man kan ljuga vitt och brett, fullt öppet och skamlöst. Vi visste att man kunnat ljuga om småsaker i tysthet. Men nu vet vi att man kan ljuga stort även om stora saker. 

En lögn som är vida spridd i vår tid är att Gud är frånvarande. ”Var finns Du Gud!” ”Gud har lämnat oss”. ”Gud är död.”

Adventstiden vill lära oss att Gud inte alls har lämnat vår värld i sticket. Gud kommer till oss. Gud älskar oss. Gud har inte alls glömt oss. Gud är inte frånvarande.

Vi läser från evangeliet: ”Se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna…[lärjungarna] hämtade åsnan…och lade sina mantlar på den och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen…Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” ”

Gud har inte lämnat världen. Han finns mitt ibland oss. Det är lögn, att Gud skulle vara långt borta.

Det är nog så att många skulle vilja ha en annan Gud. Kanske en Gud som rider på häst med svärd och riddare.

Men den Gud som besöker oss är en Gud som kan avslöja lögnen. Det är en Gud som kan göra oss upprätta. Det är en Gud som älskar oss, som inte lämnar oss, som står på vår sida, som hjälper oss. 

Så kan vi, om vi vill, hylla denne Jesus. Vi kan sträcka oss mot honom. Vi kan gå in i ett nytt nådens år. Vi kan placera oss i Guds kärlek och Gud Rikes möjligheter. Gud välsigne dig som lyssnar.