Internationell insamling

Mellan 1 advent – 31 januari 2021 pågår den internationella insamlingen inom Equmeniakyrkan.