Klimatsmart lördag 26 februari

Klimatsmart – vad är det? Vi tror att det finns massor med idéer om vad som är klimatsmart. Vi tror att vi kan hjälpa varandra att komma loss. Inte bara prata klimatsmart utan också bli klimatsmarta. Därför drar vi igång ”Klimatsmart lördag” igen. Lördag den 26 februari, kl 13.00-15.00

Aktiviteter/workshops, startar kl 13.00.

Samtalsgrupp: Re-formation. I kyrkan, i samhället , i mitt eget liv. Samtalsledare: pastor Göran Waller.

”Skottväxling”: Möt våren med nya blomskott. Tag med egna. Få andras. Ansvarig: Catrine Risberg.

”Spelhåla”: Vi spelar brädspelet Skogen eller Sjön och lär oss vilka djur och växter som trivs tillsammans. Ansvarig: Karin Sporre

Föredrag & samtal, kl 14.00:

Hur gör våra pengar minst skada eller mest nytta? Om ekonomi, etik och hållbarhet.

Torbjörn Nilsson, marknadschef, Placerum, Umeå. 

Servering av kaffe och te

I samarbete med Studieförbundet Bilda.