Kulturcafé om ”Historiska kvinnor i Umeå”

Vid terminens sista Kulturcafé fick vi lyssna på Ann Sigfridsson som berättade om ”Historiska kvinnor i Umeå”. Utgångspunkt var boken ”Kvinnor i Umeå”. Hon lyfte fram 1858 då ogifta kvinnor vid 25 års ålder blev myndiga efter ansökan och 1863 per automatik. Gifta kvinnor stod under förmyndarskap fram till 1921. År 1864 utvidgas näringsfriheten som gav alla myndiga ogifta kvinnor rätten att starta och driva företag. År 1842 infördes skola för alla, men först 1905 kunde flickor ta realexamen. Nu hade nya möjligheter öppnats. 

Några av de kvinnor som nämndes i föredragningen var Sofia Pettersson som i början 1870 blev direktris för Umeås populäraste hotell och restaurang, ”Blå Porten”, beläget i dagens Vänortspark. Efter branden byggdes Centralhotellet som låg vid Renmarkstorget, vilket Sofia ägde. Annie Forsberg tog över den verksamheten 1923. 

Hembagerier startades ofta av kvinnor. Josefina ”Fina” Karlsson drev Fina Hembageri på Slöjdgatan, 1893. Johanna ”Hanna” Rohdin öppnade 1927 Nya Konditoriet.

Hilda Burström var exempel på en kvinnlig fotograf som 1897 övertog en fotoateljé i Umeå. Nanna Ekholtz startade sin fotokarriär 1913.

Maja Beskow fick som första kvinna ordinarie tjänst på läroverket, 1903. Ida Schugge öppnade den första flickskolan i Umeå, 1871.

Första kvinnan i stadsfullmäktige var Helena Ljungberg, 1910. Det första kommunalrådet var Margot Wikström, 1979.

Författare som lyftes fram var Frida Åslund, känd för de självbiografiska böckerna Frida och Folke. Astrid Väring kom 1926 ut med romanen, Frosten och blev senare känd för boken ”I Som Här Inträden” som också filmatiserats.

Slutligen Hillevi Callander, en arkitekt i Umeå som 1952 drev arkitektkontor. Hon har ritat det som nu är MVG gallerian, Sagagallerian, Hemgården mm.

Efter det gemensamma fikat avslutade Mona Björklund med att återge citat ur boken ”Shalom Inshallah”, om vägen till fred mellan palestinier och israeler.