Predikan 1 oktober 2023

Den helige Mikaels dag

Änglarna

Johannesevangeliet 1:47–51

Jesus såg Natanael komma och sade om honom: ”Där är en sann israelit, en som är utan svek.” Natanael frågade: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet.” Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.” Då sade Jesus till honom: ”Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.” Och han sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Idag är det den helige Mikaels dag och temat är änglar. Texterna som hör till 1:a och 2:a årgången för den här söndagen innehåller mer kamp mellan det goda och onda.

I Uppenbarelseboken (12:7-12) berättas det om ärkeängeln Mikael som kämpar mot det onda genom att slåss mot draken, symbolen för det onda. Berättelsen om Daniel i lejongropen finns också med. De berättelser vi har läst idag beskriver andra möten med änglar. Jakob (1:a Mos 28:10-17) som i en dröm får se änglar gå upp och ner mellan himlen och jorden. Texten från uppenbarelseboken beskriver hur änglar står runt tronen där lammet (Jesus Kristus) sitter, och ärar honom.  

Dagens Evangelietext talar om Jesus möte med Natanael. Jesus höll just då på att rekrytera sina medarbetare. När Jesus såg Natanael uttalade han ett så fint vittnesbörd om honom. Det var ett mycket starkt vittnesbörd om: ”en sann israelit, en som är utan svek”. Natanael hade fördomar mot galiléer (de sanna israeliterna) som han också uttryckte. Men Jesus kallar honom ändå för en sann israelit, en som är utan svek. Jesus ser Natanael för det han kan bli, på samma sätt ser Jesus oss. Jesus anspelar också på Jakobs dröm när han säger att lärjungarna ska få se himlen öppna sig. Nu är Jesus själv trappan – förbindelsen mellan himmel och jord. Detta kan symbolisera den tunna hinnan som finns mellan himmel och jord, vi kan ana himmelriket här på jorden.

Natanael är först skeptisk när Filippos berättar om Jesus, kan det komma något gått från Nasaret undrar han. När Jesus kallar sina lärjungar kallar han dem på olika sätt och det är samma sak för oss. En del av oss upplever en kallelse från Jesus själv, en del söker själva efter sanningen om Jesus. Andra får kunskap om Jesus genom en ledare som står i Guds tjänst, andra får veta om Jesus av sina vänner eller släktingar. En del av oss följer med direkt för att se medan andra tvekar, som Natanael. Men om vi väljer att lyssna till kallelsen, om vi följer med för att se, kommer vi att få möta denne Jesus – han som är Guds lamm, Messias, Kristus, Guds son. Jesus ser oss även när vi själva inte förstår det. Han ser mig, han ser dig, och han vet exakt vem du/jag är och hur du/jag har det. Ingenting är dolt för honom och ingenting är bortglömt av honom.

När man läser den gamla berättelsen om Jakob och hans himlastege kan man kanske tänka sig så här: Ja, Jakob, som var en så stor och from man, han fick en underbar hjälp att tro. Han fick se änglar, han fick se att det fanns en väg till himmelen. Vi kan tro att Jakob fick uppleva det här som någon slags belöning. Men det stämmer inte alls. Den Jakob vi möter här, var långt ifrån ett föredöme. Det mesta han gjorde, det gjorde han med dunkla motiv. Han hade lurat sin bror, han hade bedragit sin far, han hade skapat olycka och oro i familjen. Jakob var en väldigt självupptagen man. Inte alls en from man, ingen andlig byggmästare som kunde bygga himlastegar. Det finns inget som tyder på, att han ens försökte närma sig Gud, eller att han väntade sig något särskilt den kvällen när han la sig att sova.

Nej, tvärtom kände han sig jagad och rädd, möjligtvis plågad av ett begynnande dåligt samvete. Himlastegen byggdes inte av Jakob. Det var Gud som sökte Jakob, inte tvärtom.

Det var ju en dröm, men inte vilken dröm som en helst. Det var en dröm, skapad av Gud, för att Jakob skulle dras tillbaka till honom. Gud tog initiativet och stegen byggdes av honom.

Det är viktigt att förstå detta. För det lär oss att Bibelns budskap förkunnar detsamma från Första Mosebok till Uppenbarelseboken. Det är Gud som söker oss. Skulle vi vara utlämnade åt oss själva, skulle vi aldrig veta vårt ursprung, vem som är Gud. Våra himlastegar rasar och faller och missar målet.

Gud ser inte till synderna, inte till vad vi är utan vad han kan göra med oss och av oss om han får ta över våra liv.

Detta blir bekräftat när vi läser om Jesus möten med människor. Jesus talar till Natanael och prisar honom för hans bekännelse: ”Du är Guds Son, Israels konung.” Den bekännelsen förändrar allt, därför säger Jesus till honom: ”Du skall få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ned över Människosonen.”

Änglarna kanske var speciella varelser i Jakobs bilder och i berättelsen om Mikael och draken. Men i Jesus tal handlar det om dig och mig. Dörren mot himlen är öppen, och vägen för att nå till Gud är Jesus, den levande stegen. Du kan också räkna dig som ängel, Herrens sändebud, Guds tjänare som kan hjälpa människor i svåra situationer. Det är kyrkans viktigaste uppgift, att vara Guds sändebud, änglar som finns till för människors olika behov. Vi kan hjälpa till på så många olika sätt och vi har alla olika gåvor, Gud ser vad just Din gåva är och sänder dig på rätt uppdrag. Så lyssna till Guds kallelse!

Johanna Sinclair