Predikan 2022-10-02

Änglarna

Apostlagärningarna 12:6–17

Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. ”Skynda dig upp”, sade han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte: ”Ta på dig bältet och sandalerna.” Petrus lydde, och ängeln sade: ”Svep om dig manteln och följ mig.” Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner, och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig sade han: ”Nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt som det judiska folket väntat sig.”

När han förstod hur det var gick han till huset där Maria bodde, mor till den Johannes som kallades Markus; där var många samlade till bön. Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rhode gick för att låsa upp. Men när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. ”Du är tokig”, svarade de. Men hon stod på sig, och då sade de: ”Det är hans ängel.” Petrus fortsatte att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav dem tecken att vara tysta, och så berättade han hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han bad dem tala om det för Jakob och de andra bröderna, och sedan lämnade han dem och begav sig till en annan plats.

Idag är temat änglar. Här är några av de förklaringar på änglar som jag har hittat.

En ängel är ett andeväsen, som till största delen förekommer inom de monoteistiska religionerna judendomkristendom och islam, och vars uppgift är att tjäna Gud. Oftast förekommer de i de tre religionernas respektive heliga skrifter som budbärare mellan människorna och Gud, men de är även beskrivna som väktare, rådgivare, domare och krigare.

Änglarna är Guds budbärare, men deras främsta uppgift är att vara hans råd-församling. Somliga tror att vi har en skyddsängel som vakar över oss dag som natt.

I Bibelns mening är en ängel ett sändebud, en budbärare. I det arameiska språket betyder ängel också vakande, vaksam. Ordet ängel finns i nästan alla böcker i Bibeln, utom Ruts bok, Esters bok, Johannesbreven och Jakobs brev. I Nya Testamentet används begreppet ánggelos om himmelska sändebud.

Änglarna beskrivs ofta i Bibeln som andeväsen som står under Guds ledning. Som andeväsen kan änglarna vara osynliga för vårt öga. Därför är det ofta svårt att beskriva dem med mänskliga attribut. Varje gång de syns beror det på en uppenbarelse, då de visar sig i mänsklig gestalt.

Det är ju en sådan uppenbarelse som beskrivs i den här berättelsen när ängeln befriar Petrus.

Det kan också verka lite märkligt att ängeln försvinner när de har kommit ut. Var det inte mening att någon annan skulle se ängeln? Jag tänker att när något så övernaturligt och märkligt händer har vi svårt att förstå det. Därför försvinner ängeln och oftast så är de osynliga.

I de andra av söndagens texter är det andra bilder av änglar som presenteras. Striden som beskrivs i Uppenbarelseboken har jag lite svårt för, jag gillar bättre beskrivelsen som finns i Daniels bok. Uppmaningen som han får gäller ju oss också, att var inte rädd, var stark, vi kan få hjälp av änglarna.

Det finns ju många bilder och olika figurer av änglar. Jag tycker om änglar och samlar lite på det. Jag har med mig några av ”mina” änglar. Det är några som jag tycker mer om än de andra. Nu undrar jag vilka som ni tilltalas av och vad är det som gör att ni tycker om just den ängeln? Vad har ni för tankar kring änglar, har ni några erfarenheter?

Jag upplever att jag har blivit hjälpt av änglar flera gånger. Den tydligaste upplevelsen av änglahjälp var när jag, för sex år sen, fick ett hjärtstopp. Det var en ganska dramatisk händelse och jag pratar inte om det så ofta eftersom det berör mig en hel del. Jag var på en dykutbildning och när jag har hela utrustningen på mig och är på väg ner i vattnet skriker jag till och mitt hjärta stannar. Min instruktör som är med mig får upp mig ur vattnet och kan börja med HLR. Detta hände mitt inne i Jönköping vid piren, där det finns många restauranger. Det var mycket folk som var ute den dagen så därför ser de vad som händer mig. En av dem är sjuksköterska och skyndar till mig för att hjälpa till med HLR. De larmar och ambulansen kommer snabbt. Jag får all den vård jag behöver på sjukhuset och detta tycker jag är änglahjälp. Jag var kvar på sjukhuset ca en månad efter händelsen. Efter några månader kunde jag jobba igen och har inte haft några större svårigheter efteråt. Hade jag inte fått hjälp så snabbt så kanske jag hade haft mycket mer problem nu. Därför tackar jag Gud för att han kunde sända den änglahjälpen. (Ni får ställa frågor sen om det är något ni undra över. Jag förstår att en sådan här berättelse kan vara känslosam och väcka en del frågor.)

Jag är glad över att må bra nu och tacksam för den vård jag har fått.

Jag tänker att Gud skickar hjälp på olika sätt. Jag tror att änglar kan finnas hos våra medmänniskor och att vi kan vara änglar för varandra. När någon ber till Gud om hjälp sänder Gud ut någon form av ängel som sändebud med det som finns behov av.