Predikan 2022-10-23 Trons kraft

Johannesevangeliet 9:1–7, 24-39

1 Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. 2 Lärjungarna frågade honom: ”Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?” 3 Jesus svarade: ”Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. 4 Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. 5 Så länge jag är i världen är jag världens ljus.” 6 Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon 7 och sade: ”Gå och tvätta dig i Siloadammen.” (Siloa betyder utsänd.) Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende.

24 För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: ”Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare.”25 Han svarade: ”Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se.” 26 De frågade honom: ”Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?” 27 Han svarade: ”Det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar?” 28 Då snäste de av honom och sade: ”Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. 29 Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.” 30 Han svarade: ”Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. 31 Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. 32 Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. 33 Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting.” 34 Då sade de till honom: ”Du föddes syndig alltigenom, och du skall undervisa oss!” Och de körde ut honom.

35 Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: ”Tror du på Människosonen?” 36 Han svarade: ”Vem är han, herre? Jag vill tro på honom.” 37 Jesus sade: ”Du har sett honom. Det är han som talar med dig.” 38 Då sade han: ”Jag tror, herre” och föll ner för honom. 39 Och Jesus sade: ”Till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser skall se och de som ser skall bli blinda.”

Kap 9 är en tydlig fortsättning på kap 8 där det ifrågasätts vem Jesus verkligen är (jfr t ex 9:5 och 8:12, världens ljus) och sträcker sig vidare mot kap 10 där Jesus talar om honom som den gode herden. På detta sätt blir denna text en praktisk handledning i frågan innan undervisningen i kap 10 kommer. Pedagogiken är här utmanande. Först inbjuds vi till erfarenheterna av honom innan förklaringarna kommer. Är det kanske här trons kraft ligger? Tron, inte i första hand som en ideologi eller färdriktning utan främst som en erfarenhet och relation.

Lärjungarnas fråga till Jesus: vem har syndat då han är sjuk, är typisk för den antika världen. Att föräldrars synder drabbade barnen finns även i Moseböckerna. Därför var frågan relevant för lärjungarna. Vissa paralleller kan även dras till hur vi i dag ibland också ser arv och miljö som orsak till det negativa som sker runt en människa. Nu ville de förstå hur Jesus mötte denna problematik.

Jesus säger att mannen inte har syndat, och inte heller hans föräldrar. Jesus har en helt annan syn på synd och orenhet än vad hans omgivning har. Det visar han även genom sättet han helar mannen på. Han spottar på marken och gör en deg av spottet som han sedan lägger på mannens ögon. Saliv såg som orent om det befann sig utanför kroppen. Nu botar Jesus en man som sågs som oren med orent spott. Mannen går och tvättar sig i Siloadammen och kan se igen.

När mannen kommer tillbaka och visar sig blir han en ny person. Han är inte längre någon man kan sätta i ett hörn för att tigga och sedan prata över huvudet på. Han är inte syndig, och Jesus säger att han aldrig har varit det.

Jesus sätter inte lidandets problem i fokus. Även om detta var ett ypperligt tillfälle att svara på dagens så ofta återkommande frågor kring teodicéproblemet så är det inte detta Jesus har i fokus. Istället så är det den sjuke personens relation till honom utifrån Jesus uppdrag som lyfts fram. Riktningen som Jesus anger går inte mot problemet, dess bakgrund eller dess konsekvenser utan på det positiva: på helandet, Guds härlighet och miraklet. Det är inte det näst bästa eller en allmänt hållbar lösning som Jesus erbjuder utan det bästa för mannen.

Och den botade mannen utmanar sin omgivning, trotsigt och trosvisst. Hur kan någon förneka, att Jesus inte är från Gud. Ni vill inte lyssna, ni tror er begripa, men ni begriper ingenting, hur många gånger jag än berättar.

Inför ett underverk är det ende, som fariséerna kan se, ett brott mot sabbatsbudet. De stänger till sina sinnen och vill inte lyssna till mannens enkla logik. (v. 30 – 34)  

Han är ett fantastiskt levande exempel på en levande tro. Han tror, trots att han inte gör anspråk på att själv begripa allt. Han tog emot erbjudandet Jesus, och när han träffar Jesus igen får han falla ned och tacka honom. Han hade fått en tro som skulle bära honom hela livet, genom varje kommande prövning. Inte bara hans yttre ögon hade öppnats utan hans inre hade anat vem Jesus verkligen är och vad han vill ge. Han hade blivit botad också från den andliga blindheten.

Detta tecken blir en bekräftelse på att Jesus är världens ljus. Innan han helar den blinde återknyter Jesus till det han har sagt tidigare: ”Jag är världens ljus”.  Det blir dramatik när praktiken bli verklighet. Jesus blir den blinde mannens ljus. Jesus tal om sig själv har sin konkretisering i den vardagliga verkligheten. Jesus blir konkret den som för in ljuset i ögonen på den blinde. Men inte bara till den blinde utan till hela världen.

Det handlar inte om mina gärningar utan Guds gärningar i Kristus för mig. Han som var utan synd gick in under allas våra synder och försonade dem med sin död på korset. Han uppstod med syndernas förlåtelse, liv och salighet för dig, mig och alla. I honom är vi fullkomligt rena och rättfärdiga inför Gud. När vi får upp ögonen för detta blir vi botade från vår andliga blindhet.

Det ger oss också en inblick i mänskligt lidande. Bibeln gör klart för oss att det sedan syndafallet finns ett samband mellan lidande och synd. Men det betyder inte att enskilda människor drabbas på grund av egen eller föräldrars synd. Gud kan låta lidande leda till något gott. Här blir mannens blindhet orsak till att han möter Jesus och får sin syn tillbaka. Detta leder sedan till att han börjar tro. I motsats till den blinde mannen är det ofta de seende som låter fördomar och stolthet förblinda dem så att de inte ser sanningen.

Idag finns det ju människor som kan känna igen sig i den här sortens objektifiering som mannen möter. De kan uppleva att människor pratar över deras huvuden. Vad kan vi göra för att motverka det?

Jag upplever det ibland och då försöker jag alltid motverka det genom att möta människan i ögonhöjd. Att möta min medmänniskas blick är viktigt tycker jag, för att verkligen se personen jag möter.

När jag upplever någon form av objektifiering vill jag göra andra uppmärksamma på att det kanske inte är hela bilden av hur den personen har det utan det är bara en liten del av helheten, som är mycket mer nyanserad.

Siloa betyder ”utsänd” och kan handla om att vi som Guds folk likt mannen behöver sändas till Gud för läkedom när vi uttömt de egna resurserna eller mist synen för vad som är huvudfokus i vårt liv. Då får vi vistas en tid vid Siloadammen för att bli tvättade rena, ”få synen” tillbaka i en trosmässig mening och bli utsända på nytt i samhället som vardagsmissionärer. Slöjan för våra ögon tvättas bort och vi ser sanningen om Gud, att hans verkliga väsen är oändlig kärlek, förlåtelse och barmhärtighet mot syndare.

Psaltaren 73:23–26

Men nu är jag alltid hos dig,
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Första Timotheosbrevet 6:11–12

Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.