Predikan 4 juni 2023

Heliga trefaldighets dag / Missionsdagen

Gud – Fader, Son och Ande

I dag är det Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen. Det här är en vändpunkt i kyrkoåret, från advent till pingst berättas historien om Jesus Kristus. Nu fram till domsöndagen går vi in i ”vardagstiden” och lär oss om det kristna lärjungaskapet. Som start på den här perioden i kyrkoåret, så firar vi det som är kristendomens hörnsten – treenigheten.  Det är en utmaning att tala om treenighetsläran på ett förståeligt sätt.  Jag ska ändå försöka lite utifrån det som jag har läst och hört om treenigheten.

Allt det som Jesus gjorde och sa om sig själv gör det omöjligt att dra någon annan slutsats än att Jesus är Gud själv. Men eftersom han ber till Gud, sin Fader, kan de inte vara samma person. När han ber Fadern att sända Anden, blir alla tre personerna synliga. Men genom hela Gamla testamentet har vi fått lära oss att Gud är en. Fadern är Gud. Jesus är Gud. Anden är Gud. Gud är en. Att tro att dessa punkter är sanna, samtidigt, det är grunden för treenighetsläran. Att Gud inte uppenbarar sig som treenig från början är ett exempel på Andens pedagogik. I Israel var polyteismen djupt förankrad, för att förstå den monoteistiska läran måste Israel först förstå att Gud är en, innan treenigheten var möjlig att ta till sig. Den som redan tror på flera gudar skulle ju utan vidare ha sorterat in Sonen och Anden i raden av gudomligheter.

Det finns ledtrådar överallt i Gamla testamentet. Den text där hela treenigheten syns tydligast, är dagens GT text 1 Mos 18:1-8, där Herren visar sig för Abraham i form av tre män, som tilltalas och talar som en.

Detta är ett sätt att förklara Gud, samtidigt förblir Gud ett mysterium som väcker vår förundran.

Johannesevangeliet 11:18–27 (The Message)

När Jesus till sist kom fram hade Lasaros redan varit död i fyra dagar. Betania låg inte långt från Jerusalem, bara några kilometer bort, och många judar besökte Marta och Maria och beklagade deras sorg. Marta fick höra att Jesus var på väg och sprang ut för att möta honom, medan Maria väntade hemma.

  • Mästare, sa Marta. Om du hade varit här hade min bror inte dött. För jag vet att Gud gör allt du ber om.
  • Din bror kommer att uppstå, svarade Jesus.
  • Ja, i uppståndelsen vid tidens slut kommer han att uppstå.
  • Du behöver inte vänta på slutet. Jag är uppståndelsen och livet här och nu. Den som sätter sin tilltro till mig, den människan lever till och med om hon dör. Och den som lever i förtröstan på mig, den människan dör i själva verket inte alls. Tror du på det?
  • Ja, mästare. Jag har alltid trott att du är Messias, Guds Son som skulle komma till världen.

När Marta möter Jesus kommer hon med både hopp och förtvivlan: Om du hade varit här hade min bror inte dött. För jag vet att Gud gör allt du ber om. Marta tvivlar inte på att Lasaros ska uppstå som Jesus talar om för henne. Hon tror på de dödas uppståndelse vid tidens slut. Men enligt Jesus är uppståndelsen redan verklighet. Jag är uppståndelsen och livet här och nu. Den som sätter sin tilltro till mig, den människan lever till och med om hon dör. Och den som lever i förtröstan på mig, den människan dör i själva verket inte alls. Tror du på det? Marta svarar att hon tror. Hon tror att Jesus är Messias. Hon tror att han är Guds son. Hon tror att han är den som skulle komma till världen.

Jesus ska alldeles strax utföra det sista och viktigaste tecknet/undret, det som ska få lärjungarna att förstå att vad som än händer kommer han aldrig att dö. Vad som än händer kommer inte heller de att dö. Men innan han gör detta tecken frågar han Marta om hon tror. Det gör hon. Innan hon fått bevisen, innan undret har skett. Lärjungarna har sett alla tecken Jesus har gjort. Marta har inte sett något, hon tror ändå. Och vi, som inte heller hade möjlighet att vara med när Jesus gick omkring på jorden, ska göra som hon. Vi ska tro ändå. När Lasaros återvänder från död till liv blir det ett hoppets tecken på att Jesus är uppståndelsen och livet. Jesus är uppståndelsen och livet. Frågan som Marta får kan bli en fråga till oss också: Tror du detta? Han frågar om hennes tro, och hon be­känner att han är Kristus, Guds son. Det utmanar oss att stå för vår tro, att lita på Jesus och att berätta om honom för vår omgivning.

Det här avsnittet handlar om vem Jesus är – och om Martas tro och om din och min tro – hur den kan växa och mogna i mötet med Jesus.

Den text vi läste i Apg 4:5-12, ingår i ett längre stycke. Petrus och Johannes möter en förlamad tiggare som Petrus helar i Jesu Kristi namn. Tiggarens stora glädje över att bli helad väcker mycket uppmärksamhet och ger Petrus tillfälle att predika. Många kom­mer till tro, men Petrus och Johannes blir gripna. Efter att ha över­nattat i häktet bekänner de i förhören Jesus som uppstånden och som den ende frälsaren. Domaren förbjuder dem att predika i hans namn, men i stället för att tiga ber de om frimodighet att berätta om Jesus och be att sjuka ska bli friska. Sedan fylls de av helig Ande, och går ut och gör just detta.

Det är nu som dagens alternativa namn – Missionsdagen – blir aktuellt. Apostlarna visar oss vad vi ska göra av insikten att Jesus inte bara är en god och klok människa, utan Guds son: Vi ska gå ut och berätta om honom för alla som vill höra på, och be för sjuka, i trygg övertygelse om att Jesus kan göra dem friska, med hjälp av Andens kraft. När vi utför vår mission får vi kraft av den treeniga Guden – Fadern, Sonen och Anden.

Både Marta och Petrus har en stark tro och en övertygelse om att Jesus kan göra under. Deras tro och övertygelse får vi också bära med oss och hämta kraft ifrån. Vi kan lita på att Jesus gör under än idag och det budskapet får vi missionera till vår omvärld.

Allt detta vi läser om idag visar på mystiken i tron. Det är inte lätt att förstå allt med treenighet och under, men det är just det som gör det till tro.  Trons gåva är ett mysterium.

Jag avslutar med att citera några rader från Ingemar Johanssons sång Mysterium.

Känn hur glädjen bubblar upp djupt inifrån
Drick ur källan, livets vatten
Det liv som du får till låns
När du tror på mig, öppnas källan inom dig
Det var vad han sa, denne människoson

Oh, mysterium
Trons gåva är ett mysterium
Oh, mysterium
Trons gåva är ett mysterium