Predikan 5 november 2023

Söndag efter alla helgons dag

Alla själars dag

Vårt evighetshopp

Bibel 2000 Luk 20:37-38

Att de döda uppstår har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.

The Message:  Luk 20.34-38

Äktenskapet är viktigt här i denna världen, men de som uppstår från de döda kommer inte att ha några tankar på vare sig äktenskap eller, för den delen, på döden. De har annat att tänka på, även om ni kanske har svårt att tro det. Vårt umgänge kommer vara med Gud. Men också Mose tänker sig en uppståndelse när han ser den brinnande busken och ropar: ”Gud – Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud!” Gud är inte en Gud för döda människor utan för levande. För honom lever alla.

Detta säger Jesus till saddukeerna som förnekar att det finns en uppståndelse. Saddukeerna hade använt Mose lag, 5 Mos 25:5, där det står om äktenskapet och svågerplikten. Att en bror ska ta ansvar för sin avlidna brors änka och gifta sig med henne om hon är barnlös. Och i det exempel saddukeerna beskriver handlar det om inte mindre än sju bröder som därigenom gifter sig med denna kvinna. Hur ska det då bli efter uppståndelsen? Vem ska hon vara gift med då? Orsaken till hennes sju äktenskap är ju ingen annan än att hon och de sju bröderna följt lagen. Som argument för att det inte fanns någon uppståndelse använder sadukeerna detta exempel. Jesus använder Moses egna ord i berättelsen om den brinnande törnbusken för att bevisa motsatsen.

Många som trodde på en uppståndelse tänkte sig att evighetens liv skulle vara en fortsättning på livet ungefär som det levdes på jorden. Till exempel att äktenskapet skulle fortsätta på samma sätt in i evigheten. Det är därför saddukeerna ställer frågan till Jesus vad som händer med de som har varit gifta flera gånger. Men Jesus svar är att livet efter uppståndelsen inte bara ska vara en fortsättning på den tillvaro som råder under jordelivet. Detta trots att en del texter kan ge det intrycket. Hur evigheten kommer vara vet vi inte, bara att det kommer vara annorlunda mot det liv vi lever nu. Våra relationer kommer vara annorlunda och vi kommer inte leva som man och hustru. Så sadukkeernas fråga om äktenskapet var inget bra argument för att det inte finns någon uppståndelse.

De andra texterna vi har läst idag handlar om att lyssna på Gud och handla i tro. Att leva i hoppet och tron om att det kommer bli bättre. Det är det vi får göra när vi tänker på döden och livet. Det finns ett hopp om ett evigt liv. Trots att döden är ett tydligt slut så finns det ett hopp som hör ihop med döden. Det hoppet är att vi är födda till något större en ett jordiskt liv – vi är födda till ett himmelskt evigt liv. Till en samhörighet med Gud som går bortom det vi kan uppleva här i denna världen.

Nu under alla helgon helgen får vi samlas i sorgen, men också i hoppet om att det finns en kraft som är starkare än allt annat, till och med starkare än döden. Den kraften är Guds kärlek.

Döden finns ju så nära oss nu, varje dag får vi rapporter om olika dödsskjutningar och krig. Det är då lätt att försvinna in i ett mörker och bara se det som är elände. Jag vet att vi har något annat att erbjuda våra medmänniskor. Jag ber om att vi ska finna metoder för att nå ut med budskapet om ljus och fred istället för allt mörker och all ondska. Den guden vi har som far och mor är ju inte en gud för döda, utan en gud för levande som Jesus säger. Vi ska berätta om den levande guden och sprida tron om den uppståndelse som väntar oss alla en dag.

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Hjälp mig att leva en dag i taget, att glädjas åt ett ögonblick i taget,
och att acceptera motgångar som en väg till frid.

Hjälp mig att – likt Jesus – ta denna syndiga värld precis som den är,
inte så som jag önskar att den skulle vara,
och att lita på att Du gör allt väl om jag överlåter mig åt Din vilja.

Ge mig nåden att få leva någorlunda lycklig i detta livet,
och i fullkomlig salighet tillsammans med Dig i det tillkommande.

Johanna Sinclair