Temagudstjänst i Hedlundakyrkan.

Vi välkomnades till en sånggudstjänst där vi fick lyssna till bibeltexter ur Apostlagärningarna sjunga och lyssna till körens sång och beröras av dramatisering av texterna.  Gudstjänsten var inspirerad av sången ”Till De Fyra Vindarna” av biskop Carol Gallagher som tillhör indianfolket cheroce. 

Vi bar fram fyra symboler för de fyra vädersträcken. Vi välkomnade våra släktingar från hela jorden

som med den Gudomliga kärleken tillhör vår nästa. Återkommande under gudstjänsten sjöng vi ”Kom Store Skapare” och understryker vår gemenskap med Gud och hela skapelsen.Kören leddes av Margareta Sandberg, Jessica Marklund spelade piano och Johanna Sinclair ledde gudstjänsten.