Covid-19 information

Den 10 november fattade FHM beslut om skärpta allmänna råd kring covid-19. Beslutet gäller till och med den 8 december 2020, men kan förlängas.

De nya råden innebär bland annat att undvika allmänna platser inomhus och bara ha fysisk kontakt med de personer som man bor tillsammans med.

I och med detta rekommenderar Equmenia och Equmeniakyrkans nationella krisgrupp att alla församlingar i Västerbottens län under denna period inte samlar till fysiska gudstjänster eller andra samlingar. 

Det enda undantaget gäller samlingar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Equmenia följer här myndighetens råd för idrottsträningar.

De församlingar som har möjlighet att fira gudstjänst digitalt uppmuntras här att göra detta, där ett fåtal medverkar på ett smittsäkert sätt.

George Olvik
sammankallande nationella krisgruppen, Equmeniakyrkan

——

För Hedlundakyrkans del innebär detta att vi inte kommer att träffas till gudstjänst fysiskt på söndag 15/11, och förmodligen inte förrän tidigast 13/12. Styrelsen kommer att ta upp detta på sitt sammanträde till veckan och vi hänvisar till hemsidan för mer information.

/Ulrika Engqvist, församlingsordförande Hedlundakyrkan Umeå, Equmeniakyrkan