Musiken är en viktig bärare av det kristna budskapet i våra liv, om vår tro och livshållning. Musiken är universell. De små barnen kan sjunga långt innan de kan prata.