Gemenskap inspirerad av Jesus Kristus

I Hedlundakyrkans vision ”Gemenskap inspirerad av Jesus Kristus”. I Bibeln läser vi om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. De har fått en tro på någonting större. Vi vill visa på den kristna tron som ger hopp istället för hopplöshet, mod istället för rädsla, trygghet istället för otrygghet. I dagens samhälle handlar mycket om egoism och självcentrering. Här handlar det istället om gemenskap i tron där vi vill utmanas att se oss själva och andra människor som Guds rika skapelse.


Gudstjänst

Gudstjänsten är allas gemensamma närvaro tillsammans med Gud Fadern, Sonen Jesus Kristus och Hjälparen den heliga Anden.
Församlingen firar normalt gudstjänst varje söndag klockan 11:00. Vissa gudstjänster ligger på andra veckodagar då gudstjänsten bland annat kan innehålla vigsel och begravning. Gudstjänsten innehåller predikan, bibelläsning, församlingssång, medverkan med sång och musik, bön och förbön, barnens ljus, nattvard (första söndagen i månaden), bön och välsignelsen. Efter gudstjänsten samlas de som vill i Octaviasalen för gemenskap kring fikaborden. 


Bibelundervisning

Hedlundakyrkan anordnar även bibelundervisning kring olika teman (våren 2018 handlade det till exempel om Markus Evangeliet).
Vi träffas då med lovsång och bön, undervisning, samtal i mindre grupp, återsamling och avslutning.


Bön

Bönen är vårt samtal med Gud.
Vi samlas för bön, sång och bibelläsning i Stillhetens rum. Efteråt kan man stanna kvar och dela gemenskapen och ta en kopp kaffe/te tillsammans.


Nattvard

Vi samlas ibland förutom vid gudstjänsterna för att fira nattvard tillsammans i Stillhetens rum.