Jämförelsetal

Normalförbrukning för eluppvärmd villa: 25.000kWh/år, 2080kWh/mån.

Normalförbrukning enbart hushållsel (belysning, kyl/frys, tvätt och matlagning): 2.400kWh/år, 800kWh/mån.

Oktober månads produktion 2021

Oktober totalt: 285 kWh

September månads produktion 2021

September totalt: 908 kWh

Augusti månads produktion 2021

Augusti totalt: 1.945 kWh

Juli månads produktion 2021.

Juli totalt: 2.870 kWh


Produktion en solig dag i juli.

Producerad el fram till 5 september

C:a 5 MWh (motsvarar c:a 5 ton CO2)