Augusti månads produktion 2021

Juli månads produktion 2021.


Produktion en solig dag i juli.

Producerad el fram till 5 september

C:a 5 MWh (motsvarar c:a 5 ton CO2)