Påskens mysterier

Vi närmar oss med hast påsken 2021. Påsken är den mest intensivt lad- dade av kristna högtider. Bildspråket, analogierna och förklaringarna av vad Gud gjorde på korset är många. För en nutida människa är det inte alltid lätt att tillgodogöra sig bilder som genom historien använts för att försöka förklara påsken. Teologer och präster/ pastorer har ofta försökt förklara hur Gud gjorde för att åstadkomma försoning på korset.

Vi kanske i stället skulle tänka på och meditera över vad Gud gjorde. Gud var i Kristus fullt ut. Vad gjorde Kristus. Han stod emot de som ville att hanskulle lämna eller förneka sin kärleksrelation med Fadern. Han stod emot de som ville tysta honom genom våld, piskrapp, fängelse och genom att göra honom övergiven. Kristus samlade de sina och inrättade ett nytt förbund med dem i nattvarden. Han upprättade och befäste en gemenskap för alla tider. Han avstyrde våld när lärjungarna ville slåss för hans sak. Han smädade inte sina fångvaktare och de som avrättade honom. Han smädade inte ens Pilatus som ändå tydligen blev skrämd av den verklighet som låg bakom Jesus. Jesus älskade sina fiender. Han dog maktlös på ett kors. Men hans relation till Gud bestod även när han själv inget kunde göra. Han uppstod och visade därmed hurdan Gud är, vad verklig makt är. Förbundet med lärjungarna bestod och stärktes än mer efter hans död och uppståndelse.

Jesu betydelse ligger inte i hans undervisning. Den ligger i hans person, i vad han gjorde och i den gemenskap han upprättade. Den gemenskapen får vi fortfarande leva i. Det är i den gemenskapen, i Anden, med Fadern som vi blir försonade, upprättade och räddade. Vi kan roa oss med teolo- giska bilder, analogier, spekulationer om hur Gud gjorde försoningen på korset. Men det viktiga är att leva i den uppståndnes gemenskap, i hans kyrka, tillsammans med andra som också har dragits in i försoningen och livet i Guds kärlek.
Jag önskar er alla en välsignad påsk.

Göran Waller
Församlingsföreståndare
Hedlundakyrkan.