Predikan 3:e söndagen i påsktiden

Predikan 18/4 2021. Tema: ”Herren är min herde”. Text: Joh 10:1-10.


»Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.« Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd

Herdesöndagen. Det inbjuder till frestelsen att teckna en idyllisk bild av en herde omgiven av sina får. Solen skiner, gräset är grönt och bergen blånar i fjärran under en klar himmel. Lugna vatten i förgrunden.

Men jag ser något annat i evangelietexten. Jag läser om två bilder, Jesus som dörren och Jesus som herden. På gammalsvenska kan man kalla den en ”skickelsediger” berättelse, det betyder ödesmättad.
Jesus som dörren. Jesus som skydd för fåren där dom är i fårfållan. Skydd för tjuvar och de som vill slakta och förgöra.

Lyssna till några rader från profeten Hesekiel: (34:1-4) Människa! Profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren Gud om herdarna: Ve Israels herdar, som bara vallar sig själva! Är det inte fåren som herdarna skall valla? Ni använder mjölken, gör kläder av ullen och slaktar de bästa djuren. Ni vallar inte fåren. Ni har inte hjälpt de svaga, inte botat de sjuka, inte förbundit de skadade. Ni har inte hämtat hem de bortsprungna, inte letat efter de vilsegångna. Och de starka fåren har ni behandlat hänsynslöst.

Vilka tjuvar och rövare vill Jesus rädda oss ifrån? Får jag plocka några exempel?

Upprorsmännen och våldets män i och kring Jerusalem år 68-70. Vi ska kämpa mot romarna sa dom. Jesus hade instruerat de sina ”Fly upp till bergen.” Ta inte del i slakten. Och en slakt av historiska mått blev det då Jerusalem förstördes.

Napoleon 1812. Ingen förstod varför han skulle inta Moskva. Armén han ställde upp var 400000 soldater. 4 000 återvände.

Putin bygger praktpalats åt sig själv med ryska folkets pengar. USA invaderade Irak 2003-2011 på lögnaktiga grunder. 650 000) människor dog enligt Encyclopedia Brittanica. Enligt vår svenska Nationalencyklopedi dog 1 miljon civila Irakier. USA la ut delar av kriget på privata firmor.

För 10 år sedan stormade Jimmy Åkesson ur Storkyrkan med sin nyvalda riksdagsgrupp i SD. Biskop Eva Bunne hade talat om att inte göra skillnader på människor. Jimmy Åkesson sa ”Jag tror aldrig jag känt mig så kränkt.” Sen ha vi förstås svenska präster och pastorer som är stjäl och rövar. Du får själv sätta namn på dom.

Vår värld är i fara. Speciellt utsatta är människor i låglänta länder, kustområden, områden utsatta för orkaner och torka. Vårt ledarskap tycks inte få ner klimatutsläppen. Och våra ledare lever ju i en symbios med oss i den bildade medelklassen. Vi står och ser på då jorden och dess människor och djur skadas och dör.

Hur ska vi räddas från det usla ledarskapet hos våldets människor, den självgoda bildade medelklassen och de politiker vi förtjänar?

Kan skyddet bakom den dörr som är Jesus Kristus skydda oss? Naturligtvis k an den det. Profeter och Jesu Ande har alltid klätt av lögnens furste och lögnens barn. Men vi kristna, vi börjar bli precis som alla andra. Vi tänker, tror, handlar, röstar och gör som alla andra. Vi tar inte vår egen tror på allvar. Vi gör den till en intern angelägenhet. Vi vattnar ur evangeliet och Jesu ord och gör dom gulliga i stället för provocerande och omtumlande. Inte undra på att kyrkorna töms på folk.

Den andra bilden. Jesus som herden. Vad gör vi av den. ”Mina får känner min röst säger Jesus”. Hur? Vad säger den rösten? Jesu röst är den röst som säger att ledaren skall tjäna. Sanning och rättvisa är vad som gäller. Det finns förlåtelse och man kan bli upprättad. Lidandet är en del av livet. ”Håll mina bud” säger Jesus men om det är svårt så håll de du kan. Jesus talar om för oss att den här världen inte alltid ska befinna sig i det här tillståndet. Det kommer en tid då den här världen ska vara lika full av kunskapen om Gud som havsdjupen är fulla av vatten. Jesus kommer med sitt rike. Under väntetiden får vi redan nu, leva i det rike som skall komma till oss. Våra liv är en pilgrimsresa mot det målet. Vi har ett medborgarskap i Guds rike.

Att skyddas av Jesus och att följa hans röst under vår pilgrimsresa det är vår trygghet. Inte ledare som kommer för att stjäla, förgöra och berika sig själva. Och det är klart att vi också här i Hedlundakyrkan vill utforska vad det innebär att leva ett sådant liv tillsammans med Jesus.

Så fort den här eländiga pandemin är över då skall vi åter samlas. Vi ska be som aldrig förr, ära och tillbe Gud som aldrig förr och tillsammans söka Jesu ledning för vårt gemensamma liv som Guds folk i en tid som denna.

Jesus är vår herde. Jesus är vårt skydd mot tjuvar och rövare. Jesus tar oss i famn, hjälper de svaga, botar de sjuka, förbinder de skadade, letar upp de vilsegångna och behandlar de starka väl. Det gungar så skönt när han bär oss i sin famn.