Predikan 5 dec Andra advent

Guds rike är nära

Matt 13:31-34

Jesus lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”
Han använde också en annan liknelse: ”Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.”
Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem.

Matteusevangeliet skrevs till judekristna därför presenteras Jesus som den länge efterlängtade Messias eller Kristus som skrivs om i Gamla testamentet. Författaren är noga med att återge det som Jesus sade om himmelriket och om sitt kungavälde, vilket visar på en Messias som skiljer sig avsevärt från föreställningen om hur han borde vara. De flesta judar väntade sig en politisk ledare som skulle befria dem från Roms förtryck.

Men Matteus begränsar inte den glada nyheten till att bara gälla sitt eget folk, judarna. Evangeliet börjar med att se tillbaka på Gamla testamentet och slutar med missionsbefallningen där Jesus uppmanar till att göra alla folk till lärjungar.

Vad himmelriket är och hur det ska bli är ju svårt för oss att veta. De bilder som används får vi ta till oss och tolka som vi vill. Jag tror att det främst är ett bildspråk för att få någon form av förståelse om vad som väntar och att himmelriket kommer vara underbart på många olika sätt och även olika för olika personer. Det är väl därför det finns så många olika bilder som beskriver himmelriket. Jesajas bild kanske några kan ta till sig av.

I kapitel 13 talar Jesus i liknelser om himmelriket. Genom att tala i liknelser kunde Jesus undervisa på flera olika nivåer. Förutom den bokstavliga betydelsen hade liknelserna olika lager av djupare betydelser för dem som var villiga att tänka efter. Med hjälp av liknelserna blev det klart vilka som bara kom för att se miraklen som underhållning och vilka som menade allvar och för att följa honom och förstå hans förkunnelse. Han berättade liknelserna för folkmassorna och förklarade sedan för lärjungarna. Det fanns många missförstånd när det gällde gudsriket eller himmelriket, så Jesus poängterar en sak i taget i dessa liknelser.

Den första liknelsen, om sådden, belyser olika mottaganden som hans budskap kan få. De andra är korta bildberättelser som alla börjar på liknande sätt: ”Himmelriket är som”. Liknelsen om vetet och ogräset lär oss att gott och ont blandas i detta livet men ska skiljas åt på domens dag. Liknelsen om skatten och pärlan visar att himmelriket är så värdefullt att det lönar sig att ge allt för att få komma dit. Liknelsen om fisknätet skildrar hur det goda skiljs från det onda vid tidens slut.

Vad skildrar då liknelsen om senapskornet och surdegen?

En förklaring som jag läst är att från en obetydlig begynnelse växer himmelriket stilla och omärkligt.

Surdegen kan också symboliseras av falska läror en bild som används i hela bibeln. Att vi ska akta oss för falska läror som kan förstöra. Surdeg symboliserar ofta ondska i Gamla testamentet och fick heller inte användas under firandet av påsken. Även i Nya testamentet används surdeg som symbol för något negativt när Jesus varnar för fariséernas och sadducéernas lära.

Men jag tror att Jesus använder surdegen på ett positivt sätt här.  Det börjar med en liten mängd deg som sen blir till ca 50 kg bröd. Den stora mängden mjöl som blir ett stort bröd kan symbolisera hela mänskligheten.

Till en början kan Guds rike anses vara obetydligt och inte värt att lägga märke till, men med tiden kommer det att växa sig starkare och större än någon kunde ana.

Liknelsen om senapskornet beskriver Guds rikes stora tillväxt. Senapskornet är ju inte det minst fröet men det har använts i ordspråk i mellersta östern, så det är väl därför Jesus använder den bilden. Här i Sverige är ju inte senapsväxten så stor, men i Palestina kan de bli nästan lika stora som träd och fåglarna kan njuta av dess frön. Så bilden av att något litet blir stort är ju tydlig tycker jag.

Om liknelsen om senapsfröet beskriver Guds rikes stora tillväxt så beskriver liknelsen om surdegen även Guds rikes kraft att förvandla. Degen blir inte bara större, den blir även helt genomsyrad av surdegen. Inte nog med att Guds rike bara kommer att växa sig stort, det kommer också, likt surdegen som genomsyrar hela degen, även genomsyra hela samhället.

Vad säger då dessa liknelser oss idag och vad har det för betydelse för dig och mig?

Ibland kan vi känna att vår tro kan vara väldigt liten men då finns det möjligheter att få den att växa och vara till glädje för andra. Ni som odlar vet ju att för att ett frö ska växa behövs också näring, vatten och omsorg. Det vi sår måste vårdas och tas om hand för att det ska växa. Likadant är det med vår tro och den tro som vi planterar och sår ut till våra medmänniskor. Den behöver också omvårdnad och näring.

För mig blir det också en diakonal uppgift att visa mina medmänniskor omsorg och att få det lilla fröet (av tro) att gro och växa och att som en surdeg förvandla en annan människa till utveckling och tro.

Många gånger kan vi ju nedvärdera oss själva och tycka att vi inte orkar, vi saknar styrka, vi kan inte klara det vi håller på med. Vi får också låta det ta den tid som behövs som vi läste om i dagens text från Jakobsbrevet. Att vara tålmodig. Men var och en måste veta att hen inte behöver göra allting. Det lilla som finns i dig har stor betydelse. Du är mycket duktig på det lilla som Gud har lagt ner i dig. Det lilla du kan göra vill Jesus förvandla till någonting stort. Din lilla insats kan bli någonting viktigt för hela församlingen eller hela samhället, eftersom inför Gud kan det lilla bli stort, det svaga starkt och det hopplösa hoppfullt.