Predikan 7 maj 2023

Scoutgudstjänst

Att växa i tro

För att växa:

 • Vatten
 • Näring
 • Sol/värme
 • Omsorg/ansa

Jag har inte så ”gröna fingrar”, jag lägger inte så mycket tid på att ta hand om mina växter. Jag vill ha det enkelt. Men jag tycker samtidigt om att titta på när det växer och det är roligt att kunna äta av grönsaker som jag har odlat själv. Att växter är i behov av mer än vatten är jag fullt medveten om och det märks ju snabbt när växterna får lite mer näring, sol och omsorg. Då får de ny kraft och fart till att växa och kan utvecklas mer.

Det är ju faktiskt väldigt likt hur det är med oss människor. När vi bara får vatten fungerar vi, men det blir ju ett ganska tråkigt liv, om livet också får lite mer näring så växer och utvecklas vi mer. Får vi också del av värme och omsorg så kan vi växa ännu mer och när vi får hjälp med att ”ansa” och ta bort saker i vårt liv finns det många möjligheter till att utvecklas mer.

Detta blev en symbolik mellan växter och våra liv. För att förtydliga mer ska jag gå igenom den Växa i tro plan som Equmenia har tagit fram. Den utgår från fyra värderingar och fyra pedagogiska grunder, som grund för vår verksamhet och hur vi ska få unga att växa i tro.

Fyra värderingar:

 1. Vi ser till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga att ta vara på sin potential genom delaktighet och engagemang.
 • Vi utrustar barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val.
 • Vi ger möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt utrymme att forma sin väg i tro och liv.
 • Vi erbjuder en varm och inkluderande gemenskap där vi
  delar livet och erfarenheter, och där alla är välkomna.

Fyra pedagogiska grunder:

Berättelser

Dela Bibelns och kyrkans berättelser

 • Vägledande teman – samtal kring livet t.ex. bön, vänskap eller ondska
 • Dela Bibelns berättelser, inspirerande
 • Hjälpa unga att formas och påverkas i möte med Bibeln i dialog och reflektion.

Ledarens berättelser

 • Dela sina erfarenheter av livet och Gud.
 • Utmaningar och möjligheter, om tro och tvivel.
 • Ge levande exempel på hur livet i tro kan se ut.

Deltagarnas berättelser

 • Skapa utrymme för att dela sina erfarenheter.
 • Små grupper och genom teman som öppnar för reflektion kring uppväxt, värderingar och tro.

Relationer

Varm och inkluderande gemenskap

 • Vågar öppna oss för varandra
 • Aktiviteter och lekar, mötas i mindre grupper, ha roligt tillsammans
 • Engagemang och delaktighet

Trygga miljöer

 • Trygga grupper genom tillhörighet, tillit och trygghet.
 • Bli sedda, tillhör gemenskapen, kan påverka verksamheten
 • Gemensamma regler, tydlighet, pedagogiska upplägg

Respektfulla möten

 • Alltid bemötas med respekt, ges utrymme att forma deras egna väg i tro och liv
 • Uppmuntra, utveckla och utmana
 • Vägleda och visa på möjligheter

Upplevelser

Erfara Gud

 • Mötesplatser som ger tid och utrymme för Gudsmöten
 • Andakt med bibelberättelse, bön, lovsång, stillhet och ljuständning
 • Samtal om livet och erfarenheter av Gud
 • Be för varandra

Uppmuntra till steg i tro

 • Uppmuntra till att lära känna och följa Jesus
 • En vandring, en resa, en upptäckt som pågår hela livet
 • Återkommande få följa Jesus och få kraft att växa i hans närhet.

Leva utgivande

 • Göra upplevelser av Gud – att bry sig om andra, ge av det vi fått, praktisera kärleken vi får av Gud
 • Samla in pengar till hjälporganisation, besöka ensamma, bjuda på fika, packa påsar i mataffären, hjälpa till i secondhandbutik
 • Erfarenheter som är viktig del av att växa och utvecklas i sin tro

Delaktighet

Forma en kultur av delaktighet

 • Ge tid och utrymme för delaktighet
 • Öppen och ärlig dialog kring verksamhetens mål och utformning – flexibelt och påverkas av deltagarnas önskemål

Undervisning för delaktighet

 • Utformas så att deltagarnas egna liv, frågor och behov ställs i relation till kristen tro.
 • Genom dialog, lekar, övningar och bibelundervisning – delaktigt lärande
 • Föra samman livsfrågor med bibeln och hjälpa att reflektera kring vilka steg de vill ta i sina egna liv.

Se och uppmuntra gåvor

 • Barn, unga och vuxna begåvade på olika sätt
 • Använda gåvorna för att göra världen till en bättre plats.
 • Barn och unga en del av kyrkan – bjuds in att bidra med sina gåvor

Den här Växa i tro – planen är bra och jag tycker den kan sammanfattas i det som vi läste från Galaterbrevet: Att vi ska tjäna varandra i kärlek och älska varandra lika mycket som vi älskar oss själva. På det sättet kan vi växa i tro och få en utveckling som bär god frukt.