Predikan för 1:a söndagen i fastan

Tema: ”Prövningens stund.” Matt 4:1-11.

”Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: »Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.« Jesus svarade: »Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. «Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: »Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.« Jesus sade till honom: »Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.«Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: »Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.« Då sade Jesus till honom: »Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.« Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.”

Det här är en fantastisk berättelse. Den handlar om att bevara sin mänsklighet. Att motstå frestelsen att klä ut sig, att låtsas vara någon annan än man är. Frestelsen att bedriva maskerad.

Djävulen säger i princip följande. ”Jesus, inte behöver Du nöja dig med att spela en liten blygsam roll som människa. Du kan väl åtminstone göra nåt spektakulärt. Kasta dig från tempelmuren vetja. Du kommer ju att fångas upp”. – ”Nähä inte det. Nu vet jag – tillbe mig och jag ska göra dig till kung. Tänk vad mycket gott du då skulle kunna göra!” [Paus] Nähä, inte det heller”.

Bibelavsnittet handlar om, tror jag, att bevara sin mänsklighet. Att se att våra begränsningar som människor inte är ett hinder. De är Gudagivna. Jesus var sann människa. Han levde inom dessa begränsningar. Så ska vi också göra.

En del tror att sann andlighet är att spränga våra begränsningar. Att hela sjuka, att styra om världen efter våra fromma idéer, att klä ut sig i någon slags kristen maskeraddräkt. Att vara lite bättre än man är, ibland kanske t o m att låtsas.

Jesus lever i världen för att lära oss att vara sanna människor. Sådana som han. Begränsade, med integritet, älska Gud och bränna alla våra maskeraddräkter.

Hur gör man det? Utsätt Dig för berättelserna om Jesus. Be till Gud. Sök dig till andra kristna. ”Men dom är ju så tillgjorda!” Jaså, Du är alltså så mycket bättre! Är inte det också en enkel maskeraddräkt?

Gud välsigne dig.