Uppstart av gospelkören

Vi tänker starta upp vår gospelkör igen den onsdag 6 oktober kl. 18.30.

Körledare: Margareta Sandberg
E-post: musik@hedlundakyrkan.se

Välkommen!