Västerslättskyrkan hyr in sig hos Hedlundakyrkan

Anders Wälimäki och Mimmi Merlich

En nöjd organist och präst, Anders Wälimäki och Mimmi Merlich, efter första gudstjänsten i Hedlundakyrkan.

Västerslättskyrkan har drabbats av en vattenskada och hyr in sig i Hedlundakyrkan under våren.

Söndagen den 16 januari firads den första gemensamma gudstjänsten som leddes av Mimmi Merlich, ny präst i Umeå stads församling och Västerslättskyrkan. Pastor Göran Waller hälsade varmt välkommen och önskade ett rikt och givande samarbete under våren. Västerslätts organist Anders Wälimäki trollband gudstjänstdeltagarna genom att frambringa hittills okända välljud ur Hedlundakyrkans modulorgel.