Inspelad gudstjänst 2021-07-11

Nu finns en inspelning av gudstjänsten för 6:e söndagen efter trefaldighet 2021-07-11 tillgänglig.