Klimatsmart lördag

Klimatsmart – vad är det? Vi tror att det finns massor med idéer om vad som är klimatsmart. Vi tror att vi kan hjälpa varandra att komma loss. Inte bara prata klimatsmart utan också bli klimatsmarta. Därför drar vi igång ”Klimatsmart lördag” under hösten 2020.

Lördag den 19 september är den första träffen under hösten för klimatsmart lördag. Innehållet för eftermiddagen är medverkan av fältbiologerna samt Loppmarknad mellan 12.30 och 15. Aktiviteterna kommer att ske utomhus.

Vi startar 19 september 2020, kl 12.30
Kommande datum: 17 oktober samt 7 november