Predikan 11 oktober 2020

Tema: ”Lovsång”. Tacksägelsedagen. Luk 19:37-40

Bibelsammanhanget är samma som vid advent och påsk. Jesus rider in i Jerusalem. Lärjungarna prisar Gud högljutt för allt vad de sett. Hur Jesus tagit strid mot ondska, sjukdom och orättvisor. Hur Jesus upprättat människor. Hur Jesus gett människovärdet tillbaka. Hur Jesus frigjort människor. 

Men alla jublar inte. Fariséer i folkmassan säger åt Jesus att tysta ner sina lärjungar. Jesus svarar. ”Jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa”. Vad betyder det.

Det betyder att ropet för rättvisa, att undret och glädjen över att se människor bli upprätta aldrig kommer att tystna. Förundran över att se rättvisa skipas i denna värld aldrig kommer försvinna. Alla vill inte se rättvisa. Alla vill inte se människor bli upprättade.

Dagens makthavare… 

Människors situation kan vara förfärlig. Det vi möter under ett helt livs påfrestningar kan mycket väl göra våra hjärtan stenhårda. Det kan göra oss vildsinta, fyllda av vrede, hämndbegär, hatiska.

Men det märkliga är att hjärtan som kunde bli som stenar genom Guds ingripande blir levande, varma, människohjärtan. Hjärtan som lovar Gud. Hjärtan som tack vare Guds ingripande i den här världen håller lovsången levande. Människor som ljudligt prisar Gud för de underverk de fått uppleva i sina egna liv. Stenar som blir levande. Stenar som ropar ”Välsignad är han som kommer i Herrens namn”.

Det finns en annan förklaring till orden om stenar som ropar. Den är mer skrämmande. Lukas återkommer till den när han berättar om hur Jesus bar sitt kors till den plats som heter ”Skallen”. ”Jerusalems döttrar – gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn.” Jerusalem tog inte emot budskapet om fred. Jerusalem fortsatte att förtrycka och förslava människor. Jerusalem och hela Judéen blev årtiondena efter Kristi död säte för upplopp, lönnmord, attacker, inbördeskrig. Det hela slutade i katastrof för Jerusalem. Staden bröts ner av judarna själva och av romarnas invasion. Templet revs. Stenarna låg på marken och ropade ut sin dom över våld, ondska och förtryck. Jesus sa:”[Dina fiender] skall slå dig och ditt folk till marken, och de skall inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök.”

Låt oss glädjas över lovsången till Gud. Gud förbjude att vi försöker stoppa den. Gud förbarme sig över den som är dåraktig nog att försöka. 

Överallt på vår jord – stiger lovsång till Gud. Ur hjärtan som gjorts levande av Guds kärlek. Den kraften är obeveklig. Den kan inte hejdas. 

Förena dig med den lovsången. Gör de betrycktas lovsång och förundran till din. Ingenting kan stoppa den.