Predikan 2022-09-04

12:e efter trefaldighet. Tema: Friheten i Kristus. Rom 8:18-23, Luk 13:10-17.

Predikan i dag kommer att hamna i en pilgrimsresa. 

Men först, vad står det i texterna? Jag älskar Paulus. Hans texter är långa och krångliga. Belöningen desto större när man borrar i dom. När vi gör oss besväret så misstänker jag att det vi får med om är omtumlande.

Har vi verkligen förstått evangelierna när vi predikar på det sätt vi gör? I vår betoning på individen och vår aktivitet. Vårt – människans dilemma är så mycket större och djupare än vi anar. Vår tro, eller personliga omvändelse är inte ett tillräckligt svar på världens och vårt predikament.

I texten står att hela världen (allt skapat) har lagts under tomhetens välde. Vad kan det tänkas betyda? Läget i världen är inte lätt. Jag läste i tidningen att om 80 år är mellanöstern obeboelig. Antalet dagar med höga temperaturer och hög luftfuktighet blir fler än vad en människa klarar av. Floder torkar redan ut. Missväxt och svält hotar. Forskare är förtvivlade därför att världens regeringar knappt gör nåt åt klimatproblemen. Dessutom har vi krig, kärnvapen, energipriser som slår nya rekord. Våld, gäng och allt detta som vi möter i varje nyhetssändning. Där för vi också förklaringar till mekanismerna, de verkande orsakerna till allt detta kaos.

Mitt i alla förklaringar och nyhetssändningar når oss lågmält budet från Bibeln. Skapelsen har lagts under tomhetens välde. Vad är det? Futilitet. Brist på riktning. Ändamålslöshet. Intighet. Tillfällighet. Ja, intigheten, brist på riktning, vart är vi på väg. Är inte denna brist på riktning och orientering del av den andliga förklaringen till vår tomhet. Vi går runt, runt men kommer ingenstans. Vi förbättrar uppfinner och tror vi gör framsteg men vi kommer inte framåt. Vi vet inte vad framåt är.

Men det finns en riktning. Det finns ett framåt. Det är Kristus som visar riktningen. Som anger vägen framåt. 

Skapelsen skall genom Guds ingripande lösas från sin förgänglighet när Guds barn får sin frihet.

Guds frälsning är stor och den innefattar hela skapelsen. Så säger Guds ord, temat återkommer i hela Bibeln. Vi väntar på vad Gud ska göra. Bl a befria vår kropp. Inte att vi ska befrias från vår kropp. Vi, som fysiska varelser ska lösas så att vi kan röra oss i rätt riktning. Mot målet. Bort från tomheten.

Ordet för att befrias är ”elutheå”. När man löser en häst från sin stolpe det är ”elutheå” Det är friheten. Att gå mot målet. Friheten att få förflytta sig. Att gå i en riktning. Att nå fram till någonting, inte ett irrande i tomheten.

Nå mycket ord. I praktiken. Tack o lov hjälper oss evangelierna. En krokryggig kvinna botas. Hör blir löst. ”finns det någon av er som inte löser sin oxe…” (samma ord) Skulle inte hon få lösas (samma ord) från sin boja. Vilka bojor kan det röra sig om? Det jag sett bl a efter åtskilliga decennier på en allmänläkarmottagning..

Jag tror texten handlar om ett andligt helande av en andlig sjukdom. Vi kan alla bli knäckta och böjda av livets påfrestningar.  Misshandlade och utnyttjade som barn. Alltid ställda åt sidan. Våld i nära relationer. Självförakt som uppstår under livsvägen. Men, på samma sätt som den här kvinnan kan Du och jag lösas från tomheten. Gå vidare. Komma någonstans. Bege oss mot Guds framtid.

Pilgrimsresan mot framtiden. Jag har fått gå kurs. Kurs om utrustning och förhållningssätt för livets pilgrimsresa mot Guds framtid. Det är vad evangelierna handlar om. Hur Jesus befriar och sätter igång människor (och mänskligheten) mot en resa mot Guds framtid. (bort från intigheten).

Det är Jesus som är vårt hopp. Inte politiker, makthavare, vetenskap.

Våga ge Dig ut på pilgrimsresa med Jesus! Tag frihetens stav! Sluta gnälla om de onda tiderna, om alltings förfall, om hopplöshet och missmod! Ta dig samman!. Ta emot vad Jesus ger dig! Frihetens vandringsstav, enkelhetens tält, bekymmerslöshetens hatt och tag i besittning din frihet. 

Johanna, vår diakon, vet mer om denna väg. Fråga henne.