Predikan 26 mars 2023

Guds mäktiga verk

Jungfru Marie Bebådelsedag

Lukasevangeliet 1:26–38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

-Var hälsad du högt benådade! Herren är med dig.

Maria förstår inte. Hon är inte högt benådad. Så varför skulle Herren vara med henne?

Ängeln Gabriel har tidigare varit hos Sakarias och berättat för honom att han och hans fru Elisabet ska få barn. Han tror inte på ängeln och därför blir han stum.  

Det är lite ovanligt att änglar besöker mannen när de ska berätta att ett barn ska komma. Det finns goda skäl till att änglar besöker kvinnan oftare, kvinnor har lättare att tro på budskapet.

Maria har säkert hört talas om att ängeln har besökt Sakarias, hon tänker väl att det är konstigt att ängeln kommer till henne också. Hon är ju ingen gudstjänare som Sakarias.

När ängeln berättar att Maria ska föda en son förstår hon inte hur det ska ske och ifrågasätter ängeln igen.

Helig ande svarar ängeln, det behövs ingen man. Det är ju inget vanligt barn det här. Det är Guds son som ska födas.

Sakarias tvivlade på budskapet från gud. Det här budskapet är om möjligt ännu mer osannolikt än det Sakarias fick och mycket farligare. Josef kommer i bästa fall att förskjuta henne, i värsta fall att stena henne, när han inser att hon är gravid. Ändå väljer Maria att bejaka ängelns budskap.

Mara besöker sedan Elisabet. Denna unga kvinna möter sin äldre släkting och i mötet kan de få stöd av varandra. De behöver varandra, inför födelsen och sedan under pojkarnas barndom och ungdom och vuxenliv. Båda mammorna ställs på svåra prov.  Johannes väljer att leva ute i vildmarken, känner sig mer hemma i enkelheten och utsattheten – långt bort från det välbärgade och trygga.

Jesus vandrar runt och predikar och när Maria vill vara med och lyssna tillsammans med syskonen så blir de avvisade och Jesus vill inte träffa dem.

I Bibeln står det inte inget om Maria och Elisabets känslor och tankar. Men vi får hoppas att de fick stöd av varandra, sönerna lever annorlunda liv och de dör båda tidigt och på hemskt sätt. Båda två på grund av att de vågade stå upp mot felaktigheterna i samhället.

Det unika med Maria är att trots att hon bara var en helt vanlig tonårig tjej fick hon vara det redskap Gud använde för att bli människa. Gud använder ofta det obetydliga som redskap för sin vilja. På så sätt får Gud äran eftersom det inte skedde genom någon människas förträfflighet utan istället genom Guds nåd.

Därför är det viktigt att inte upphöja Maria och prisa henne för hennes förträfflighet, eftersom vi då dels förminskar Guds nåd mot Maria samtidigt som vi missar att ge Gud äran för det mirakel Maria fick vara med om. Istället bör vi minnas Maria för den fantastiska välsignelse hon fick vara med om och hennes ödmjuka sätt att ta sig an den enorma uppgift hon fick.

I vers 7 säger ängeln: Ty ingenting är omöjligt för Gud. Även om varje troende vet om detta så kan det ändå vara skönt att bli påmind om att Gud är allsmäktig och kan göra vad han vill. Vi kan lita på det som Gud säger, även om det rent mänskligt sett verkar omöjligt. Om det stämde för Maria för 2000 år sedan så stämmer det även för oss idag, eftersom: Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. (Heb 13:8)

Maria var ung, fattig och kvinna. I den tid hon levde kunde knappast någon tänka sig att hon skulle vara ett redskap för Gud. I den tid Maria levde uppfattades det som ett hinder för en människa att vara just ung eller fattig eller kvinna. Maria var alltihop!
Man tänkte sig att en gudsman måste vara åtminstone medelålders, gärna ha det gott ställt och framförallt vara en man.
Oddsen är mot Maria. Men ändå använder Gud Maria på ett fantastiskt sätt!
Gud bryr sig inte om de begränsningar vi har satt upp!
Gud bryr sig inte om de kvalifikationer vi har eller inte har.
Det han bryr sig om är det som Maria hade – hennes kvalifikation – att hon sade ”ja” till Gud.

Maria svarar ängeln med:Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Hon är villig att ödmjukt acceptera den uppgift Gud har gett henne och att hon tror på vad Gud har sagt. På samma sätt bör även vi idag ödmjukt acceptera den uppgift Gud ger oss och lita på att Gud kommer att förverkliga det som han har sagt.

The Message har en nyare översättning: Ja, jag förstår. Jag står till Herrens tjänst. Låt allt det hända mig, precis som du har sagt.

Förhoppningsvis kan vi svara ja på vår kallelse och då kanske också brista ut i lovsång, på samma sätt som Maria gjorde när hon mötte Elisbet.

Lukasevangeliet 1:46–55

”Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.”