Predikan 4 oktober 2020

Tema: ”Änglarna”. Joh 1:47-51

Ibland säger vi: ”en ängel går genom rummet”. Det är när ett samtal plötsligt avstannar och en känsla av något annat infinner sig bland de samlade. Det är svårt att sätta fingret på detta fenomen och att beskriva något så diffust. Diffust men ändå förnimbart.

Detsamma gäller änglar. Få av oss har sett en ängel. I varje fall inte jag. Men många av oss har känt änglar i rummet, eller omkring oss. I varje fall jag.

Vad vet vi om änglar? I uppslagsboken står det att änglar förekommer i västliga religioner, zoroastrianism (alltså gammal iransk religion), i judendom, kristendom och islam. Änglar är en förbindelselänk mellan den heliga världen och den här tillvaron i tid och rum. Vår tillvaro. Ängel betyder sändebud. Bibelns änglar är alltså sändebud från Guds eviga värld in i denna värld av tid och rum.

Nu till texten. ”En sann israelit, utan svek”, säger Jesus om Natanel. Vad betyder det? En Israelit som vågar söka sig mot kärnan i judarnas Gudstro. Som inte hindras av stela former och ytliga religiösa bruk. Natanael känner igen sig i beskrivningen och utbrister ”Hur kan Du känna mig”? Ännu mer häpen blir Natanael när Jesus beskriver hur Filippos ropade på honom där han satt under fikonträdet. Vad gjorde Natanael under fikonträdet? Det finns en gammal rabbinsk hänvisning till män som studerade skriften och satt under fikonträd. Måhända satt denne sanne israelit och läste ivrigt i skrifterna för att få ljus. Det var detta Jesus såg. Jesus menade, tror jag, att Natanael skulle komma att se mer av himmelskt ljus än han någonsin kunde ana.

I vår tid har himlens ljus svårt att sippra in. Ju mer skolade vi är, ju mer vi samtalar kring världens problem desto mer gräver vi ner oss i en föreställningsvärld som är som en ask. Världen är sluten. Allt styrs och sker på grund av verkande orsaker som vi kan begripa och analysera. Ingen påverkan sker utifrån i detta slutna system. Slutna system – det är den mentala bild som vetenskaperna använder sig av för att kartlägga orsak och verkan. För att verifiera sina hypoteser renodlar man slutna system och finner verkliga orsakssamband. Sen slår det fel i vår västerländska kultur. Vi tror att tillvaron är en sådan låda. Inget ljus slipper in utifrån. I en så’n låda lever vi.

Det finns en författare som heter William Dalrymple. Han reste för några år sedan i mellanöstern i fotspåren av två munkar från 500-talet. Förvånansvärt många av de kloster och kyrkor som munkarna besökte fanns kvar på 1990-talet. Boken är så intressant därför den beskriver en helt annan bild av världen än vår s.k. upplysta rationella västerländska bild. I munkarnas värld är himlen öppen, undret ständigt närvarande och änglar och ljus från himlen vanligt. Från början inser vi att munkarna är lite inskränkta, okunniga om stora världen och inte så utbildade som vi. Men allteftersom vi följer författaren på resan så ser vi som i en spegel våra egna liv. Kanske är det vi som är inskränkta, självgoda, självtillräckliga. Är det vi som lever ett fattigt liv i mörker?

Vi kristna i västerlandet är väldigt mycket präglade av vår tids rationella tänkesätt. Många gånger känner vi oss fångna i en svart låda. Men trots allt ger vi inte upp. Vi inser att ljus sipprar in. Att det finns sändebud från den eviga världen in i denna värld av tid och rum. Änglar kallas dom i Bibeln. Vi kan känna när dom går genom rummet. Vi kan få ingivelser och övertygelser som kommer till oss. Det är hälsningar från Gud.

Jesus säger till Natanael att ljusschaktet är som starkast och störst över Människosonen. Där är koncentrationen av änglar som allra störst. Där är Guds härlighet som allra störst. Där är Gud som mest lovsjungen och tillbedd.

Jag vet att människor blir djupt gripna av berättelserna om Jesus. Om Lammet som blev slaktat. Om seger över ondskan och tomheten. Den insikten, den vördnaden tror jag, är förmedlad av änglar.

Vi har vänner i gudstjänsten i dag som kommer från mellanöstern. Jag tror att ni är lika gripna som vi kristna svenskar över ljuset och härligheten som strålar kring Kristus.

Natanael studerade skrifterna där under fikonträdet för att få ljus. På samma sätt ska vi studera skrifterna i vår kyrkskola.

Jag tror att änglar kommer att sätta sig på våra axlar och viska i våra hjärnor budskap från Gud. Framförallt om Guds härlighet i Kristus.

Det förändrar livet för oss.