Skapelsens sakrament

I kyrkan brukar vi prata om sakrament. Nådeshandlingar genom vilka Gud visar sin kärlek till oss. Dopet och nattvarden är sakrament. Men det finns ett ännu större sakrament om vilket vi inte talar så mycket om i kyrkan. Men ett sakrament som det flesta i vårt land känner och som skapar lycka, vördnad och förundran.

Jag tänker på skapelsens sakrament. Finns det något mer förunderligt och märkvärdigt än att vi lever? Att hela tillvaron sträcker sig mot oss och ger oss luft att andas, vatten att dricka, föda och kläder att skydda och värma oss?

Sakrament – det är den dåliga latinska översättningen av grekiskans ”mysterion”. Något som är så djupt, sammansatt, ogenomträngligt och underbart så att det inte fullt ut kan förstås. Men som kan vidröras.
Vi lever i en kultur som avsakramentaliserat tillvaron. Det betyder – som inte ser mysteriet, som inte hyser vördnaden och tacksamheten över livet och skapelsen. Den avsakramentaliseringen håller på att ta död på människor, växter och djur. Miljökrisen är också ett tecken på vårt syndafall och bortvändhet från en kärlek bortom all fattningsförmåga.

Att vara klimatsmart – det handlar inte bara om att hitta bättre teknologier eller handla mat och grejor så att CO2-halten blir så låg som möjligt. Det handlar lika mycket, och kanske ändå mer om att återerövra vördnaden för livet. Att låta sig beröras av en kärlek bortom allt förnuft.

När Jesus rör vid oss, då öppnar sig nya dimensioner i livet. Den kärlek som skapat världen rör vid oss. Människor i Bibeln som känt denna beröring har skrivit:
”Helig, helig helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet.”

Det är det vi känner när vi ser en vacker solnedgång eller upptäcker liljekonvaljer i skogsbacken eller ser havsörnen flyta på luftmassorna.
Vördnaden för livet behöver bli stark. Så stark att den kan hävda sig vid beslutsfattarnas sessionssalar, teknologernas skrivbord och hemma i våra kök.

Jag vet att Gud bistår oss i detta.
Lev i detta mysterium! I den nådehandling, den kärleksförklaring som Gud räcker oss i sin skapelse!

Göran Waller, Pastor.
Hedlundakyrkan Umeå.