Världsböndagen 5 mars 2021

Årets Tema: Bygg på en stadig grund. Programland Vanuatu.

Pga pandemin kommer Gudstjänsten att sändas via följande länk:

Insamling till utbildningsstipendier för kvinnor i världen. Pg. 40 47 22-1 eller Swisch 123 667 86 50. Ange ”Böndag” och ort”. Läs mer här.

”Första fredagen i mars firas VÄRLDSBÖNDAGEN i mer än 100 länder runt vår jord. Du är varmt välkommen att vara med!
GUDSTJÄNSTPROGRAMMET förbereds varje år av kvinnor i ett visst land. Programmet har samma tema och innehåll i hela världen och speglar den verklighet som kvinnorna i ursprungslandet lever i, deras glädjeämnen och problem i samhälle och kyrka.
KOLLEKTEN går i Sverige i huvudsak till utbildningsstipendier och projekt för unga kvinnor i utvecklingsländerna.
STIPENDIERNA delas ut i samarbete med svenska samfund, stift och missionsorganisationer.