Dansen kring Guldkalven

Predikan 26/9 2021. Matt 6:19-24

”Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl.

Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Det har nyss varit kyrkoval i Sverige. Svenska kyrkans roll i Sverige har diskuterats offentligt. Många intressanta perspektiv har kommit fram. Intressegrupper och politiska partier för fram önskemål och visioner om kyrkan. Man säger: ”Kyrkan ska vara opolitisk”. ”Besluten ska påverkas av partipolitiska ställningstaganden ”Kyrkan ska vara traditionell, som förut, sköta dop, begravningar och bröllop.” ”Kyrkan ska vara solidarisk.” ”Kyrkan är för vänster”. ”Kyrkan är för konservativ”. ”Kyrkan är för lite luthersk.” Kyrkan ska vara partipolitiskt obunden.” Det är alldeles uppenbart att många vill ha inflytande i kyrkan för att etablera sin agenda där. Det ska inte förnekas att kyrkoråd, stiftsfullmäktige och sådant har inflytande. Men jag hade svårt att urskilja röster i diskussionerna som sa ”Kyrkan är Guds kyrka.” Så är det. Intressegruppers inflytande över kyrkan, det gäller även Equmeniakyrkan, är begränsat. Gud är närvarande i kyrkan och låter sig inte så lätt kapas.

Jag vet inte om dagens texter är höger eller vänster. Dom är i alla fall utmanande. Vi kristna står stadigt. Vi är grundade på erfarenhet. Vi har på något sätt berörts av Gud. Vi läser aktivt och samtalar om texter på sådär tre tusen år. Vi lever på erfarenhet från vishetslärare långt äldre än Dalai Lama. Vi läser i en text i vår Bibeln, en text från antikens dagar – ”Anpassa er inte efter denna tidsålders väsende”.

Vi läser denna fantastiska berättelse om Guldkalven som också är en av dagens texter. En berättelse för vår tid. Mose ledde Israels barn ut ur Egypten – in mot en ny framtid. Han ledde ett folk befriat av Gud. Så, mitt i öknen försvann Mose, upp på ett berg. Han mötte Gud. Och folket stod vid bergets fot och kände sig olyckliga. ”Vad är det som händer? Inte kan vi lita på den där Moses. Han är försvunnen. Vi måste ha nå´t bättre och tryggare att hålla fast vid.” Så bytte folket ut Jahwe mot en guldkalv. Man dansade kring den.

Så är det i vår tid. Alla dansar kring Guldkalven. Kan avfallet från Gud beskrivas bättre? Vi, mänskligheten har vår trygghet i guldet och penningen, i fruktbarhet och tillväxt. Företagens syfte och drivkraft är att generera vinst till sina ägare.  Hur mycket vi än pratar om minskade klimatutsläpp så ökar dom i stället. Dansen kring Guldkalven går allt fortare. Vi som är väckta ser att den dansen inte är vår räddning. Snarare tvärtom, den leder oss i fördärvet.

Dansen kring guldkalven leder till avfall från Gud. Leder till världens bortvändhet från Gud. Den leder till ett delat sinnelag. Hågen är delad. Vi säger ”Ja, lite Gud är bra men penningen ska också ha sitt”. Det går inte. Våra gamla texter, som vi envisas med att läsa i kyrkan säger: ”Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog.” (Pred 5:9)

I kyrkovalsdebatterna hörde ja flera som sa ”Jag avskyr att komma till kyrkan och tvingas höra förnumstiga råd från prästen om det som hen inte har en aning om.”

Ja, jag måste erkänna. Jag har inte en aning om en trovärdig ny ekonomisk världsordning. Jag är i själva verket närmast politisk idiot. Men jag vet en hel del om att vända sig mot Gud. Att omvända sig. Att älska Gud. Att sätta Gud först. Om ett odelat sinne. Naivitet om du så vill. Naiv betyder bl a osammansatt, rättfram, omedelbar. Det är det sinnelaget som Jesus visar på i slutet av dagens evangelietext. Ingen kan tjäna två herrar.

Nåmen. Hur ska vi göra då? Sök Dig nära Gud. Gud kan hela dig. Göra din håg, ditt sinne osammansatt. Helt. Med en huvudprioritet. En prioritet där inga andra avgudar ryms. Där avgudarna kastas ut. Det här är ett andligt under. Det här är din frihet. Men ”en människa tvehågsen och vacklande i allt hon gör skall inte vänta sig något gott av Herren”. Jak 1:7/8.

Gud är beredd att hela ditt grumliga öga. Och här, i det här sammanhanget betyder det lika mycket ”Gud är beredd att hela ditt grumliga hjärta”. Då, när din syn blir helad, ditt hjärta rent då får hela ditt liv ljus. Men om ditt liv är styrt av teorier om att samla pengar, av börskurser och äga och köpa då hamnar ditt liv i mörkret. Och nu är vi plötsligt inne på kyrkans expertområde. Omvändelse, att älska Gud, att tillbe Gud i förundran och vördnad. Att driva ut penningdjävulen.

Min svärmor var ingen högljudd aktivist. Tvärtom. Men vid ett tillfälle skulle vi i Kalix få besök av en minister ur regeringen. Birgitta Dahl skulle komma. Det var någon fråga som skavde. Jag har glömt vilken. Men vi i Missionsförsamlingen ville manifestera. Svärmor skrev en lång bred skylt med texten ”Penningbegäret är roten till allt ont”. Det står i Bibeln. Så stod hon där på asfaltsplattan utanför hotell Valhall där ministern bodde. Det kändes bra på nåt sätt att stå där tillsammans med henne.

”Nå så där kan ni säga som har gott om pengar och bra pension” kan man ju svara. Jesus berättar historien om änkans skärv. Hon som la dit så lite men ändå mest av alla. En berättelse om den fattiges värdighet, tycks det mig.

Samla inte skatter här på jorden. Samla skatter i himlen. Vad betyder det? Betyder det att samla andliga rikedomar i himlen? Böner? Kloka tankar?

Som jag fattar texten i ljuset av resten av Bibeln så betyder det: ”Använd dina tillgångar för att stärka det som är gott i Guds ögon. Rättvisa. Sanning. Respekt för andra. Kärlek. Mat åt de som hungrar, kläder åt de som fryser”.

Någon har sagt ”Det spelar ingen roll hur de kristna pratar. Vad som spelar roll är hur kristna gestaltar sin tro”. Vad vi gör. Då behöver jag ett helat hjärta. Ett helat öga. Ett öga som ser Guds väg. Ett hjärta som vill få mig att gå Guds väg.

Jag förstår lite om en ny ekonomisk världsordning. Men jag ser att Gud ger oss en andlig världsordning som t o m kan bota penningbegäret.

Alltså, denna predikans uppmaning. Vänd dig bort från avgudarna. ”Anpassa dig inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar”.

Om detta är höger eller vänster veta jag inte. Men jag vet att det är Guds ord.