Körhelg kring ”Brukssånger”

Under helgen 24-25 februarivar det kördagar med Equmeniakyrkans musikkonsulent Lena Wohlfeil. Lördagen ägnades åt att öva in ett axplock brukssånger som framfördes vid söndagens gudstjänst. Gudstjänsten var gemensam med Betelkyrkan. Klas Johansson predikade och Johanna Sinclair ledde gudstjänsten. Körenhelgen hade drygt 30 deltagare från olika körer i Västerbotten.