Predikan för Fastlagssöndagen

Tema: Kärlekens väg. Luk 18: 31-43.

Vi är nu på väg in i den kristna fastan. Vi får följa Jesus på försakelsens väg. Berättelsen från dagens evangelium handlar om hur Jesus går mot Jerusalem. Från Jordandalen och staden Jeriko som ligger mycket lågt, 260 m under havsytans nivå. Från denna lägsta punkt börjar Jesus och lärjungarna sin vandring. Jesus berättar för de tolv att han kommer att bli utlämnad, hånad, skymfad och spottad på. Pryglad och dödad. Vägen Jesus går är försakelsens väg. Allt kommer han att få lämna.
Vad är det för mening med det? Ingen ser meningen med det. Inte lärjungarna. Inte folket. Knappast ens vi själva ser meningen. Varför gick Jesus denna väg?

Som han närmade sig Jeriko började en blind tiggare ropa på honom. ”Davids son, förbarma dig över mig.” Ropet nådde fram till Jesus. Jesus frågade: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” ”Herre, gör så att jag kan se igen.” Jesus sade: ”Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.”
Bartimaios, så hette tiggaren, han gjorde det enda som kan frigöra Guds kärlek i en människas liv. Det enda som kan rädda dig och mig. Han ropade till Gud. Han kapitulerade inför Gud. Blottställde sig. Och han fick se. Inte bara Jesus, lärjungarna, alla människor, vägen, solen, himlen. Han fick se varför Jesus gick just denna väg. Försakelsens väg. Vägen som förde Jesus till den plats där Bartimaios fanns. Vägen mot Jerusalem.

Dom som är blinda i dag, det är vi. Vi som ska tränga in Gud i de föreställningar vi har om vad som borde vara Guds väg. Hur Gud kan göra mest nytta. Hur Gud borde ställa världen tillrätta och med sitt finger gripa in och korrigera all ondska i världen. Att då frivilligt skymfas, hånas, dödas ser vi ingen mening med. Det är dårskap.
Men de som likt Bartimaios befinner sig på absolut lägsta punkten kan få erfara visheten i Guds väg.

Dagens berättelse om Bartimaios står där för vår skull. Det är i själva verket vi som blinda, fattiga vilsna. Vi må vara välutbildade, välbeställda, rent av lyckliga. Men Bartimaios kan lära oss alla hur Gud kan bota andlig blindhet. Hur vi, när vi kapitulerar inför Guds dårskap får se en annan verklighet. Den kallas Guds vishet.
Det berättas om Bartimaios att han genast följde Jesus och prisade Gud. Jag tror inte att det någon annanstans i evangelierna berättas om hur någon som blivit helad omedelbart bryter upp och följer Jesus.

Du barn i det 21:a århundradet! Lär och tag exempel av Bartimaios från det 1:a århundradet!