Viktig information angående Coronapandemin!

På grund av den pågående Coronapandemin har styrelsen beslutat att pausa all verksamhet även under maj månad i Hedlundakyrkan.

Kyrkan kommer att vara öppen ”för enskild andakt” tisdag – torsdag kl 10-12.
Mer information kring Coronaviruset finns på Folkhälsomyndigheten respektive Krisinformation.

Istället spelar vi in andakter och gudstjänster och gör dem tillgängliga på sidan Inspelningar.