Betraktelse 11 dec 2022

Bana väg för herren

Temat för den här söndagen är Bana väg för herren. I texten från Jesaja talas det om en röst från öknen och berg som ska sänkas. I evangelietexten berättas det om när Johannes Döparen undervisar i öknen och talar om vad som ska komma. Vad eller vem är det som ska komma då? Jo det är ju naturligtvis Jesus, Guds son. Det som vi idag sjunger om i våra sånger.

Julens budskap om Guds son som föds i ett stall blir ju ganska gulligt och mysigt. Men det är inte det som det talas om i texterna för den här söndagen. Utan Jesaja talade om att bana väg för Herren, att göra en jämn väg, att dalar ska höjas och berg och höjder sänkas.

Om vi blundar för eller inte lyssnar till Jesus budskap, då finns risken att vi bygger berg av överflöd, medan andra hamnar i djupa svackor av brist. Då blir stigarna krokiga eftersom vi tar omvägar för att slippa möta blicken från en tiggare eller ensam granne. Då uppstår klyftor mellan vi och dom, rika och fattiga, svenskar och invandrare.

Budskapet idag handlar om omvändelse, att vara vänd åt rätt håll. Att omvända sig från självupptagenhet, från att vara insnärjd i sig själv och sina egna problem så att vi inte ser andras liv och problem.

Ibland behöver vi nog sluta våra ögon för att kunna lyssna till änglarnas viskande sång. Så vi hör budskapet om det nyfödda barnet som sedan blir den fridsfurste och herre vi kan lita på. Johannes banade väg för Jesus och vi får också bana väg för Jesus och det budskap som han vill förmedla till oss.

Kristus föddes för att försona oss med Gud och göra oss till nya och bättre människor, därför kallas omvändelse också för bättring.

Har Gud, genom dopet och evangeliets stora tröst och gåva fått dig till omvändelse så säger Gud genom Johannes också till dig: ”Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.” Vad har vi som vi kan förmedla och som vår omgivning behöver se mer av. Kanske är det så enkelt som att glädja någon med ett besök?

Adventstid är en tid för rannsakan, för stillhet och för omvändelse. Att lyssna inåt för att handla utåt! Vi får hoppas att det då kan tändas en låga i varje hjärta ömt och kallt och som får lysa med hopp och frid.